POLITIKKER

Kvalitetspolitik

 

Vi, som Karsan Otomotiv A.Ş., indfører kontinuerlig udvikling af PRODUKTKVALITET ved at prioritere PRODUKTSIKKERHED gennem visionen om at blive den mest værdifulde virksomhed i vores klasse i vores land og foretrukken på de globale markeder, for at levere kreative, bæredygtige og inspirerende løsninger og forslag til kundernes behov på verdensmarkedet for landtransport.  
 
Det er vores vigtigste pligt og ansvar at arbejde med vores kunder, ansatte og leverandører og alle vores interessenter i overensstemmelse med følgende principper: 

Kundetilfredshed
At opnå perfektion med en tilgang, der indebærer kontinuerlig forbedring, ved at øge kvaliteten og effektiviteten i vores processer, der blev skabt med det formål at imødekomme forventningerne hos indenlandske og udenlandske kunder, til et internationalt og konkurrencedygtigt niveau. 

Kvalitetstilgang 
Med kvalitetssystemet på stedet, der ikke tillader fejl, der sigter mod at gøre det rigtige første gang og dermed udføre højeffektiv produktion – at have en kvalitetstilgang og kompetence til at opretholde produktkvaliteten på det ønskede niveau ved at standardisere produkter og processer. 

Medarbejdernes deltagelse 
At gå frem i overensstemmelse med samme mål sammen med alle medarbejdere med en tilgang til ledelse med målsætninger, og holde teamworkånden i live ved at sørge for effektiv kommunikation. 
Bidrage til udvikling af tekniske og adfærdsmæssige færdigheder hos medarbejderne gennem træningsstøtte.
 

Proceseffektivitet
At arbejde effektivt med Lean Management-fremgangsmåden i alle processer og baseret på data.

Som Karsan Otomotiv A.Ş. forpligter vi os til at vedligeholde og løbende forbedre vores kvalitetsstyringssystem, som vi har etableret for at sikre, at alle vores processer styres og standardiseres. 

Klik venligst på billederne nedenfor for at se en større visning af dokumenterne.

 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

MiljøpolitikDet miljøstyringssystem, som Karsan har opbygget, holder alle faktorer i produktionen og tjenesterne, der kan have en indflydelse på miljøet, under kontrol, ved konstant at forbedre miljøpræstationen og i overensstemmelse med alle miljøregler.

Karsan blev tildelt et BVQI-certifikat d. 27. januar 2004 og et ISO 14001 miljøstyringssystemcertifikat af TSE (Turkish Standards Institute) d. 24. februar 2004.

Virksomhedens husholdnings- og industrispildevandsrensningsfaciliteter, der er udstyret med de nyeste teknologier, er fuldstændig automatiske, og alle procesparametre registreres og overvåges automatisk. Det fuldt udstyrede miljølaboratorie udfører analyse og kontrol af spildevand i henhold til relevante regler og udledningsstandarder.

Skorstensgasforbrændingsanlægget, der er etableret i overensstemmelse med emissionsstandarderne for luftforurening og forureningskilder, forhindrer koncentrationen af forurenende stoffer i at blive sluppet ud i miljøet. Energien, der genereres gennem forbrændingen, kanaliseres til opvarmningen af overfladebehandlingsbadene, så der, udover reducering af miljøbelastningen, også opretholdes en effektiv brug af energi og naturgasser.

Karsan har også etableret et indsamlings- og kontrolsystem til det farlige affald, der er resultatet af produktionsaktiviteterne. Ved at kanalisere udsivningen af vand fra kemikalieoplagringsområdet og områder til farligt affald til vandbehandlingsanlægget minimeres den risiko, der opstår, ved at vand samler sig i jorden.

Karsan fortsætter med at arbejde på at reducere de skadelige virkninger på miljøet fra produktionsprocessen i sig selv og fra produkterne i løbet af deres levetid, og Karsan  bringer spørgsmålet om respekt for miljøet med frem i sine aktiviteter.

Vores miljøpolitik
At beskytte og opretholde miljøet ved at overholde alle miljømæssige love og regler, holde miljøpåvirkningen under kontrol, reducere skadelige virkninger, løbende forbedre miljøpræstationen, øge miljøbevidstheden og, ved at opnå “Operational Excellence” i alle produktionsoperationer, efterlade et rent miljø til de kommende generationer.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. planlægger at implementere denne politik ved at gøre følgende:
 

 • Sikre, at alle juridiske krav samt kravene fra kunden vedrørende miljøet er opfyldt, mens der sigtes efter kontinuerlig vækst og forbedring,
 • inden for de tekniske og økonomiske muligheder, der er tilgængelige, ved hjælp af de mest egnede teknologier, der er mindst skadelige for miljøet, reducere brugen af råvarer og beskytte naturlige ressourcer,
 • altid overveje miljøpåvirkningen under design af faciliteter og processer,
 • udvikle vores miljøstyringssystem, så vores miljøpræstation forbedres løbende,
 • fremme bevidstheden blandt vores medarbejdere, underleverandører og samfundet om vores ansvar overfor miljøet og sikre deres deltagelse,
 • være i konstant kontakt med leverandører og kunder for at arbejde sammen om at forbedre miljøpåvirkningen fra vores produkter,
 • reducere mængden af affald, der stammer fra produktion, forsendelse, oplagring, drift, behandling og vedligeholdelse og skabe recirkulerings- og genanvendelsesalternativer, og
 • formindske de risici, der er forbundet med nødsituationer specificeret i medarbejderarbejdsmiljøforskrifterne og skabe et integreret miljø med sundhed, sikkerhed og miljøintegritet.

Klik venligst for at se en større version af dokumentet.

 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Vores arbejdsmiljøpolitikArbejdsmæssig sikkerhed før en ulykke.

Vi accepterer, at Karsans mest værdifulde aktiv er de mennesker, der arbejder i alle Karsans afdelinger, og vores mål er at blive dygtige til at give vores medarbejdere, gæster og underleverandører et sikkert arbejdsmiljø, der styrkes med kontinuerlige forbedringer. 

Aktiviteterne, hvorigennem Karsan planlægger at implementere arbejdsmiljøpolitikken (ISG), er følgende: 

 • Vurdere alle farer og træffe beskyttelsesforanstaltninger for at reducere virkningerne af mulige risici,
 • træne vores medarbejdere i arbejdsmiljøpolitik for at øge deres opmærksomhed omkring disse spørgsmål,
 • sikre alles deltagelse i løbende udvikling og forbedring af vores styringssystem,
 • træffe de nødvendige foranstaltninger for at være forberedt på nye nødsituationer og
 • opfylde alle betingelser, som loven kræver. 

Klik venligst for at se en større version af dokumentet.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

Hvordan kan vi hjælpe dig?