Policyer | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

POLICYER

Kvalitetspolicy

 

Vi, Karsan Otomotiv  A.Ş., anpassar kontinuerligt utvecklingen av  PRODUKTKVALITET genom att prioritera PRODUKTSÄKERHET med visionen att bli det mest värderade företaget i sin klass i vårt land och förstahandsvalet på de globala marknaderna för att tillhandahålla kreativa, hållbara och inspirerande lösningar och förslag för kundernas behov på världsmarknaden för landtransporter.  

Arbete med våra kunder, anställda och leverantörer och alla andra intressenter i enlighet med följande principer är vår skyldighet och vårt ansvar: 

Kundnöjdhet
För att uppnå perfektion med en taktik för kontinuerlig förbättring genom ökande kvalitet och effektivitet i våra processer som skapas med syftet att uppfylla inhemska och utländska kunders förväntningar på en internationell konkurrensnivå.

Kvalitetstaktik 
Med kvalitetssystem i anläggningen som inte tillåter fel som syftar till att göra rätt sak för första gången och sålunda utföra en högeffektiv produktion. Att få kvalitetstaktiken och kompetensen att hålla och bibehålla produktkvaliteten på önskad nivå genom standardisering av produkter och processer.

Deltagande av anställda 
"Göra framsteg i linje med samma mål tillsammans med alla anställda med ledningens taktik med mål, hålla lagarbetsandan levande genom att tillhandahålla effektiv kommunikation. 
Bidra till utvecklingen av de anställdas tekniska och beteendemässiga skicklighet genom utbildningsstöd."
 

Processeffektivitet
Att arbeta effektivt med taktiken lean management i alla processer och baserat på data.

Vi inom Karsan Otomotiv A.Ş.är engagerade för att upprätthålla och kontinuerligt förbättra vårt kvalitetshanteringssystem som vi har etablerat för att säkerställa att alla våra processer hanteras och standardiseras.  

Klicka på bilderna nedan för att se en större vy av dokumenten.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

MiljöpolicyDe miljöhanteringssystem som Karsan har byggt upp håller alla faktorer inom produktion och tjänster som kan påverka miljön under kontroll, förbättrar konsekvent miljöprestanda och i enlighet med alla miljöbestämmelser.

Karsan tilldelades ett BVQI-certifikat den 27 januari 2004 och ett certifikat för miljöhantering enligt ISO 14001 av TSE (Turkiets standardiseringsinstitut) den 24 februari 2004.

Företagets anläggning för behandling av hushållsavloppsvatten och industriavloppsvatten som är utrustad med den senaste teknologin är helt automatiska och alla processparametrar registreras och övervakas automatiskt. Det fullutrustade miljölaboratoriet utför analyser och kontroll av avloppsvatten enligt relevanta bestämmelser och avloppsstandarder.

Förbränningsanläggningen för skorstensgaser som skapats i enlighet med emissionsstandarderna för luftförorening och föroreningskällor förhindrar att koncentrationen av föroreningar släpps ut i miljön. Den energi som genereras genom förbränningen kanaliseras för uppvärmning av ytbehandlingsbaden så att effektiv användning av energi och naturgaser upprätthålls vid sidan av den minskade miljöpåverkan.

Karsan har skapat ett uppsamlings- och kontrollsystem för de farliga avfallsprodukter som är följden av produktionsaktiviteterna. Genom att kanalisera läckaget av vatten från kemikalier som magasineras och områden med farligt avfall till vattenbehandlingsanläggningen minimeras de risker som uppstår på grund av ackumulering av vatten under jorden och i marken.

Karsan håller frågan om respekt för miljön i förgrunden av sina aktiviteter genom att fortsätta att arbeta för att minska de negativa effekterna på miljön av själva produktionsprocessen och produkterna under deras livstid.

Vår miljöpolicy
För att skydda och stödja miljön genom att följa alla miljölagar och miljöbestämmelser, hålla miljöpåverkan under kontroll, reducera negativa effekter, kontinuerligt förbättra miljöprestanda, öka miljömedvetenheten och genom att nå "operationell överlägsenhet" i alla produktionsprocesser för att lämna kvar en ren miljö till framtida generationer.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. planerar att implementera denna policy genom att göra följande:

 • Se till att alla lagstadgade krav liksom krav från kunden när det gäller miljön fullföljs samtidigt som företaget strävar efter kontinuerlig tillväxt och förbättring.
 • Inom de tekniska och ekonomiska alternativ som är tillgängliga med hjälp av de mest lämpliga teknologierna som är de minst skadliga för miljön, minskad användning av material och skydd av naturresurserna.
 • Vi tar alltid hänsyn till miljöpåverkan i utformningen av anläggningarna och processerna,
 • utveckling av vårt miljöhanteringssystem så att våra miljöprestanda förbättras ständigt,
 • främjar medvetenhet bland våra anställda, underentreprenörer och samhället om vårt ansvar när det gäller miljön och säkerställer att de medverkar,
 • håller ständig kontakt med leverantörer och kunder för att arbeta tillsammans för att bli bättre när det gäller våra produkters miljöpåverkan,
 • minskar mängden avfall som blir följden av produktion, transport, lagring, drift, behandling och underhållsarbeten och skapar återvinnings- och återanvändningsalternativ,
 • minskar de risker som hänger samman med nödfall som anges i bestämmelserna för arbetshälsa och arbetssäkerhet och skapar en integrerad miljö av hälsa, säkerhet och miljöintegritet.

Klicka för att visa en större version av dokumentet.

 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Vår policy för arbetshälsa och arbetssäkerhetArbetssäkerhet före en olycka.

Vårt mål är att nå överlägsenhet när det gäller att ge våra anställda, gäster och underleverantörer en säker och trygg arbetsmiljö som stöds av kontinuerlig förbättring och att acceptera att Karsans mest värdefulla tillgång är de personer som arbetar i alla företagets divisioner. 

De aktiviteter genom vilka Karsan planerar att implementera policyn för arbetshälsa och arbetssäkerhet (ISG) är följande: 

 • Bedömning av alla skyddsåtgärder och vidta skyddsåtgärder för att reducera effekterna av möjliga risker.
 • Utbildning av våra anställda om arbetshälsa och arbetssäkerhet för att öka deras medvetenhet om dessa frågor.
 • Säkerställa allas deltagande i den kontinuerliga utvecklingen och förbättringen av vårt ledningssystem.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att vara förberedda för nödfall.
 • Uppfylla alla villkor som krävs enligt lagstiftningen. 

Klicka för att visa en större version av dokumentet.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

Verktyg för samtycke till cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att du ska kunna använda våra tjänster på bästa sätt. Vissa av dessa cookies är obligatoriska för att säkerställa webbplatsens funktionalitet, och ytterligare cookies används också för att förbättra din upplevelse och våra tjänster.Klicka här för information om obligatoriska och andra typer av cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår cookiepolicy. Du kan hantera dina personliga preferenser om användningen av cookies genom verktyget Cookie Consent Tool. Du kan när som helst ändra och återkalla dina Cookie Consents via länkarna på vår webbplats och inställningssektionen i din webbläsare.

Cookie-preferenser
Centrum för integritetsskydd
När du besöker vår webbplats tas information emot eller lagras från din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information är relaterad till dina preferenser eller din enhet och dess syfte är att se till att vår webbplats fungerar på det sätt du vill i linje med dina förväntningar och att anpassa webbupplevelsen till dig.
När du besöker vår webbplats tas information emot eller lagras från din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information är relaterad till dina preferenser eller din enhet och dess syfte är att se till att vår webbplats fungerar på det sätt du vill i linje med dina förväntningar och att anpassa webbupplevelsen till dig.
NamnVaraktighetBeskrivning
ASP.NET_SessionidSlut på sessionenDen uppdateras när användaren loggar in på varje webbplats. Den raderas så snart webbplatsen loggas ut.
Web.CurrentUICultureWebbläsareDen uppdateras när varje användare loggar in på webbplatsen. Denna cookie raderas också när webbläsaren stängs.
Dessa cookies hjälper oss att samla in information om hur besökare kommer åt och använder vår webbplats så att vi kan förbättra och utveckla vår webbplats. När vi använder dessa cookies hjälper vi till att förbättra din upplevelse på webbplatsen och vi kan bättre tillgodose dina behov.
NamnVaraktighetBeskrivning
_gid1 dagDenna cookie lagrar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_ga2 årDenna cookie lagrar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_gat_UA-1-2 sekunderDenna cookie räknar besök på webbplatsen och trafikkällor för att förbättra webbplatsens prestanda.
_fbp89 dagarDenna cookie används för att skapa en profil av dina intressen och för att visa relevanta annonser på andra webbplatser.
__utma2 årDen håller reda på om en användare har besökt din webbplats tidigare. När användare besöker din webbplats identifierar och lagrar __utma-cookien användarens ID. Samtidigt registrerar denna cookie tid och datum då användaren kom till din webbplats för första gången, tillsammans med det totala antalet gånger.
__utmb30 minuterDenna cookie används för att identifiera nya besök/sessioner. Den upphör att gälla efter 30 minuter efter installation/uppdatering.
__utmcUnder sessionenDenna cookie som konfigurerats för att interagera används tillsammans med __utmb för att avgöra om användaren befinner sig i en ny session/ett nytt besök. Cookien upphör att gälla när du stänger webbläsaren.
__utmz6 månaderDen lagrar information om de källor från vilka användaren kommer till din webbplats. Uppgifter som källa, fordon, kampanj registreras inom ramen för den här cookien. Den uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics. Löper ut 6 månader efter den första utlösningen/uppdateringen.
__utmv2 årDen används för att lagra anpassade variabla data på besökarnivå. Den har en giltighetstid på 2 år från installation/uppdatering.
Vi använder marknadsföringscookies för att visa dig annonser baserat på dina intressen och tycke och för att mäta annonsernas effektivitet.
NamnAnvändningsområdeBeskrivning
DoubleClick.Net GoogleMålinriktningDessa cookies används för att välja annonser baserat på vad som är relevant för användaren, för att förbättra rapporterna om kampanjens resultat och för att förhindra att användaren får se annonser som han eller hon redan har sett.
Google AdwordsMålinriktningDessa cookies gör det möjligt att visa annonser för användare som tidigare har besökt webbplatsen.
Mer information
Klicka här förmer information.