Πολιτικές | Karsan
KARSAN

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πολιτική Ποιότητας

Σύμφωνα με το ιδρυτικό της όραμα, η Karsan έχει θέσει ως στόχο της την ικανοποίηση ακόμη και υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών, ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των προϊόντων και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας τους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Karsan έχει τεκμηριωθεί και πιστοποιηθεί πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO / TS 16949: 2002.

Η Karsan κατευθύνει την οργάνωσή της προς τους σαφώς διατυπωμένους όρους της αποστολής της και φροντίζει ώστε κάθε μέλος να συμβαδίζει με το όραμά της.

Eφαρμογή πολιτικής

Αποτελεσματική και οργανική επικοινωνία

Προσφέρει επιμορφωτικές ασκήσεις (training) βελτίωσης τεχνικών και συμπεριφορικών ικανοτήτων

Ο Karsan διαθέτει Ενσωματωμένη- Ποιότητα για την εξάλειψη της ροής κατά την παραγωγή ελαττωματικών ειδών και την επαγωγή αποτελεσματικότητας της παραγωγής.

Κάνε-το-σωστά την πρώτη φορά, τυποποιήσέ το  και επιβεβαίωσε τη συμμόρφωσή σου με τα πρότυπα.

Η Karsan στοχεύει να επιτύχει μια διαρκή ευτυχή ευημερία συνολικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες της

Μοιράζετε τους στόχους, προβλήματατισμούς και την πρόοδό της μέσω επικοινωνίας που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την εμπιστοσύνη

Εξασφαλίζει μια μακροχρόνια εταιρική σχέση

Η Karsan, σύμφωνα με τον στόχο της για συνεχή βελτίωση, λειτουργεί με δεδομένα και επιδιώκει να επιτύχει την αριστεία αυξάνοντας την παραγωγικότητά της στις διαδικασίες παραγωγής και υποστήριξης που παρέχει, στο επίπεδο του διεθνούς σημείου αναφοράς.

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε σε μεγέθυνση τα πλήρη έγγραφα.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Πολιτική Περιβάλλοντος

Το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος που έχει κατασκευάσει η Karsan, διατηρεί υπό έλεγχο όλους τους παράγοντες παραγωγής και υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνει βελτιώνοντας με συνέπεια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Στην Karsan απονεμήθηκε πιστοποιητικό στις 27 Ιανουαρίου του 2004 και Πιστοποιητικό ISO 14001 Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος από το Turkish Standards Institute (TSE-Τουρκικό Ινστιτούτο Προτύπων) στις 24 Φεβρουαρίου του 2004.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων της εταιρείας, εξοπλισμένες με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και όλες οι παράμετροι της διαδικασίας καταγράφονται και παρακολουθούνται. Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο περιβάλλοντος εκτελεί την ανάλυση και τον έλεγχο των λυμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα απόρριψης.

Οι εγκαταστάσεις καμινάδων αποτέφρωσης αερίων, οι οποίες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπών για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις πηγές ρύπανσης, αποτρέπει τη απελευθέρωση των ρύπων στο περιβάλλον. Η ενέργεια που παράγεται μέσω της αποτέφρωσης διοχετεύεται στη θέρμανση των λουτρών επεξεργασίας επιφανειών έτσι ώστε, εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διατηρείται επίσης η αποδοτική χρήση ενέργειας και φυσικών αερίων.

Η Karsan έχει επίσης δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογής και ελέγχου των επικίνδυνων αποβλήτων που είναι αποτέλεσμα εργασιών παραγωγής. Μεταφέροντας τη διαρροή νερού από τις περιοχές αποθήκευσης χημικών ουσιών και επικίνδυνων αποβλήτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος που δημιουργείται από το νερό που συσσωρεύεται υπογείως και στο έδαφος.

Συνεχίζοντας να δουλεύει για να μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων κατά τη διάρκεια της ζωής τους, η Karsan διατηρεί το ζήτημα του σεβασμού προς το περιβάλλον στην πρώτη γραμμή των δραστηριοτήτων της.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική μας

Η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος, μέσω συμμόρφωσης με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς, διατηρώντας το περιβαλλοντικό αντίκτυπο υπό έλεγχο, μειώνοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις, συνεχώς βελτιώνοντας την περιβαλλοντική μας επίδοση, αυξάνοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τού κοινού και επιτυγχάνοντας την «Επιχειρησιακή Αριστεία» σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες μας, για να παραδώσουμε ένα καθαρό περιβάλλον στις μελλοντικές γενιές.

Στην Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική κάνοντας τα εξής:

 • Να εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις του πελάτη σχετικά με το περιβάλλον ενώ θα στοχεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση,
 • Στο πλαίσιο των διαθέσιμων τεχνικών και οικονομικών επιλογών, να χρησιμοποιούμε τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες που είναι οι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον, μειώνοντας την χρήση πρώτων υλών και την προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους,
 • Να εξετάζουμε πάντοτε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών,
 • Να αναπτύσσουμε το σύστημά μας διαχείρισης του περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μας να βελτιώνονται συνεχώς,
 • Να ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων μας, των υπεργολάβων και της κοινότητας σχετικά με τις ευθύνες όλων μας προς το περιβάλλον και να εξασφαλίζουμε την συμμετοχής τους,
 • Να βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές και τους πελάτες ώστε να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί  για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας,
 • Να μειώνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγή, τις αποστολές, την αποθήκευση, τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες επεξεργασίας και συντήρησης και να δημιουργούμε
  εναλλακτικές λύσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης,
 • Να μειώνουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες ορίζονται στους κανονισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία των Υπαλλήλων και να δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ακεραιότητας.

Κάντε κλικ για να δείτε μεγαλύτερη έκδοση του εγγράφου.
 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Ασφάλεια Στην Εργασία πριν από ατύχημα

Αποδεχόμενοι ότι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της Karsan είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε όλα τα τμήματά της, στόχος μας είναι να επιτύχουμε την αριστεία στην παροχή προς τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και τους υπεργολάβους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που ενισχύεται με συνεχή βελτίωση.

Οι δραστηριότητες μέσω των οποίων η Karsan σχεδιάζει να εφαρμόσει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (İSG) είναι οι εξής:

 • Με την αξιολόγηση όλων των κινδύνων και λαμβάνοντας προστατευτικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων των πιθανών κινδύνων,
 • Με την εκπαίδευση των εργαζομένων για το İSG ώστε να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με αυτά τα θέματα,
 • Με την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματός μας διαχείρισης,
 • Με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
 • Με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μεγαλύτερη έκδοση του εγγράφου.
 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

Εργαλείο συγκατάθεσης cookie

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορείτε να αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ιστότοπου, ενώ επιπλέον cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση της εμπειρίας σας και των υπηρεσιών μας. Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με τα υποχρεωτικά και άλλα είδη cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική μας για τα cookies. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσωπικές σας προτιμήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies μέσω του εργαλείου συγκατάθεσης cookie. Μπορείτε να αλλάξετε και να ανακαλέσετε τις Συναινέσεις σας για τα Cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των συνδέσμων στον ιστότοπό μας και της ενότητας ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Προτιμήσεις cookie
Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, λαμβάνονται ή αποθηκεύονται πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις προτιμήσεις ή τη συσκευή σας και σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και να προσαρμόσουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο για εσάς.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, λαμβάνονται ή αποθηκεύονται πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις προτιμήσεις ή τη συσκευή σας και σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και να προσαρμόσουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο για εσάς.
ΌνομαΔιάρκειαΠεριγραφή
ASP.NET_SessionidΤέλος συνεδρίαςΕνημερώνεται με τη σύνδεση του χρήστη σε κάθε ιστότοπο. Διαγράφεται μόλις αποσυνδεθεί ο ιστότοπος.
Web.CurrentUICultureΠρόγραμμα περιήγησηςΕνημερώνεται με κάθε είσοδο του χρήστη στον ιστότοπο. Αυτό το cookie διαγράφεται επίσης όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τον ιστότοπό μας. Όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies, βοηθάμε στη βελτίωση της εμπειρίας σας στον ιστότοπο και μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.
ΌνομαΔιάρκειαΠεριγραφή
_gid1 ημέραBu çerez, ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.
_ga2 χρόνιαΑυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gat_UA-1-2 δευτερόλεπταΑυτό το cookie μετράει τις επισκέψεις στον ιστότοπο και τις πηγές επισκεψιμότητας για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου.
_fbp89 ημέρεςΑυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους.
__utma2 χρόνιαΠαρακολουθεί εάν ένας χρήστης έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό σας στο παρελθόν. Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, το cookie __utma αναγνωρίζει και αποθηκεύει το αναγνωριστικό του χρήστη. Ταυτόχρονα, αυτό το cookie διατηρεί αρχείο με την ώρα και την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον ιστότοπό σας, καθώς και τον συνολικό αριθμό των φορών.
__utmb30 λεπτάΑυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση νέων επισκέψεων/συνόδων. Λήγει μετά από 30 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση.
__utmcΚατά τη διάρκεια της συνεδρίαςΑυτό το cookie που έχει ρυθμιστεί για αλληλεπίδραση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το __utmb για να καθορίσει αν ο χρήστης βρίσκεται σε νέα περίοδο λειτουργίας/επισκέψεων. Το cookie λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
__utmz6 μήνεςΑποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές από τις οποίες ο χρήστης έρχεται στον ιστότοπό σας. Δεδομένα όπως η πηγή, το όχημα, η καμπάνια καταγράφονται στο πλαίσιο αυτού του cookie. Ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics. Λήγει 6 μήνες μετά την πρώτη ενεργοποίηση/ενημέρωση.
__utmv2 χρόνιαΧρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταβλητών δεδομένων σε επίπεδο επισκέπτη. Έχει περίοδο λήξης 2 ετών από την εγκατάσταση/ενημέρωση.
Χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ για να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων.
ΌνομαΠεριοχή χρήσηςΠεριγραφή
DoubleClick.Net GoogleΣτόχευσηΑυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επιλογή διαφημίσεων με βάση το τι είναι σχετικό με τον χρήστη, για τη βελτίωση των αναφορών σχετικά με την απόδοση της καμπάνιας και για την αποτροπή της προβολής διαφημίσεων που έχει ήδη δει ο χρήστης.
Google AdwordsΣτόχευσηΑυτά τα cookies επιτρέπουν την εμφάνιση διαφημίσεων σε χρήστες που έχουν επισκεφθεί προηγουμένως τον ιστότοπο.
Περισσότερες πληροφορίες
Κάντε κλικ εδώ γιαπερισσότερες πληροφορίες.