ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ

 

H Karsan προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και παρακολουθεί στενά τις νέες τάσεις!

Είμαστε ο πρώτος επενδυτής στην MAAS, δηλαδή την Mobility as a Service ("Κινητικότητα ως Υπηρεσία"), η οποία παρέχει μια εναλλακτική λύση στην ιδιοκτησία αυτοκινήτων. Από την άποψη αυτή, η MaaS συνδυάζει επιλογές από διαφορετικούς παρόχους μεταφορών σε μια ενιαία κινητή υπηρεσία, καταργώντας την ταλαιπωρία του προγραμματισμού και των εφάπαξ πληρωμών.

Από το ξεκίνημά της, η MaaS έχει "αγκαλιαστεί" από πολλές μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις και μεγαλώνει καθημερινά.

KARSAN

How can we help you?