Περιοδική Συντήρηση

Περιοδική Συντήρηση

Η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη για την παράταση της διάρκειας ζωής του οχήματος. Για το λόγο αυτό προγραμματίζονται διάφορες διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης στον πίνακα περιοδικής συντήρησης, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των δύο συντηρήσεων, πρέπει να διεξάγεται τακτική συντήρηση, όπως έλεγχος ρουτίνας, η συμπλήρωση των υγρών και ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών. Εκτός από τις προγραμματισμένες διαδικασίες για κάθε συντήρηση, εάν απαιτούνται αλλαγές ή επισκευές σε άλλα μέρη, εκτελούνται μετά από αποδοχή του πελάτη. Προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υγρών και στερεών λιπαντικών για χρήση κατά την περιοδική συντήρηση. Τα προϊόντα που δεν διαθέτουν αυτές τις προδιαγραφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων προϊόντων και πρόσθετων λαδιών ή προσθετικών καυσίμου, το όχημα δεν θα είναι σε θέση να παραμείνει εντός των όρων της εγγύησης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

 

KARSAN

How can we help you?