Periodiek Onderhoud

Periodiek Onderhoud

Goed onderhoud is heel belangrijk om langdurig van het voertuig te kunnen genieten. Daarom staan in de tabel voor periodiek onderhoud een aantal bedienings- en onderhoudsprocedures. Deze zijn afhankelijk van het voertuigmodel. Daarnaast moet tijdens de periode tussen twee onderhoudsbeurten regelmatig onderhoud worden uitgevoerd, zoals routinematig onderhoud, het bijvullen van vloeistoffen en controleren van de bandenspanning. Naast deze geplande onderhoudsprocedures moeten andere vervangingen of reparaties na goedkeuring van de klant worden uitgevoerd wanneer ze nodig zijn. De technische specificaties voor vloeibare en vaste smeermiddelen die tijdens het periodiek onderhoud moeten worden gebruikt, zijn gespecificeerd. Producten die niet aan deze specificaties voldoen, mogen niet worden gebruikt. Als onjuiste producten en extra oliën of additieven worden gebruikt, zal het voertuig niet meer aan de garantievoorwaarden voldoen.

 

CONTACT ONS

 

KARSAN

Hoe kunnen we je helpen?