MOBILITEITSDIENSTEN


Karsan past zich aan nieuwe technologieën aan en volgt trends nauwlettend.

Wij zijn de eerste investeerder in MaaS –’Mobility as a Service’– dat een alternatieve oplossing biedt voor autobezit. MaaS combineert opties van verschillende vervoerders in één mobiele dienst, waardoor planning en eenmalige betalingen veel eenvoudiger worden.

MaaS werd sinds de introductie omarmd door tal van grote Europese steden en neemt nog elke dag toe.

KARSAN

Hoe kunnen we je helpen?