USŁUGI MOBILNOŚCI

 

Karsan dostosowuje się do nowych technologii i ściśle podąża za nowymi trendami!

Jesteśmy pierwszym inwestorem w filozofię MAAS, skrót od Mobility as a Service (Mobilność jako Usługa), stanowiącej alternatywne rozwiązanie dla posiadania samochodu. W swoich ramach MAAS łączy opcje różnych dostawców usług transportowych w jednej usłudze mobilnej, eliminując kłopoty z planowaniem i koniecznością ponoszenia jednorazowych płatności.

Od momentu swego uruchomienia, program MAAS został wdrożony przez wiele dużych miast europejskich, a jego zasięg rośnie każdego dnia.

KARSAN

How can we help you?