Terms Of Use | Karsan
KARSAN

Jak możemy Ci pomóc?

WARUNKI KORZYSTANIA

Wszystkie dokumenty na stronie internetowej należące do Karsan Otomotiv ("Karsan Otomotiv") są własnością Karsan Otomotiv i wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej, jak również prawa do wszystkich materiałów pisemnych, obrazkowych, dźwiękowych, wizualnych i elektronicznych należących do Karsan Otomotiv, Grupy Kapitałowej Kıraca lub innych osób i organizacji trzecich, pozostają zastrzeżone. Obecność takich materiałów na stronie internetowej nie może być interpretowana jako otrzymanie upoważnienia, licencji lub pozwolenia na użytkowanie. Materiały te nie mogą być kopiowane, powielane, reprodukowane lub wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody Karsan. Karsan może zezwolić na kopiowanie tego typu materiałów (tapety, wygaszacze ekranu, filmy reklamowe itp.) na komputery osobiste do użytku profesjonalnego lub niekomercyjnego. Odpowiedzialność prawna wynikająca z wykorzystania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej w jakikolwiek sposób naruszający powiązane prawa własności intelektualnej i przemysłowej spoczywa na użytkowniku dopuszczającym się naruszenia.

 

Jeśli chcesz utworzyć link do strony internetowej, link ten powinien być przekierowany na stronę główną firmy Karsan (en.karsan.com.tr). Chociaż podjęto wszelkie dostępne środki w celu uwolnienia strony internetowej Karsan Otomotiv od wirusów i błędów, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania końcowego poprzez utrzymywanie odpowiedniego systemu antywirusowego i innego niezbędnego oprogramowania ochronnego. W tym kontekście, wchodząc na stronę internetową Karsan Otomotiv, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy lub wyniki wynikające z tych błędów wynikające z własnego oprogramowania i systemów przetwarzania użytkownika.

 

Wszelkie informacje o cenach, danych, zdjęciach, wyjaśnieniach i nowościach ("Informacje") zamieszczone na stronie internetowej Karsan Otomotiv służą celom promocyjnym i informują użytkownika. Użytkownik nie może w żaden sposób twierdzić, że informacje zawarte na stronie internetowej są błędne lub że z powodu tych informacji poniósł straty. W każdym przypadku, gdy Użytkownik ma zamiar przeprowadzić transakcję, powołując się na te informacje, Użytkownik zgadza się, że ostateczne i najbardziej wiarygodne dane należy uzyskać od autoryzowanych dealerów Karsan Otomotiv i że Karsan Otomotiv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepublikowanie przez stronę internetową zaktualizowanych informacji.

 

Karsan Otomotiv, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym czasie, do zmiany lub zakończenia wszelkiego rodzaju usług świadczonych na rzecz użytkowników oraz do usunięcia informacji i danych użytkownika przechowywanych na stronie internetowej Karsan Otomotiv. Chociaż Karsan Otomotiv podjął wszelkie środki w celu stworzenia bezbłędnej strony internetowej, nie ma gwarancji, że jest ona lub będzie wolna od błędów w przyszłości.

 

Informacje na stronie internetowej Karsan Otomotiv zawierają dane dotyczące autoryzowanych dealerów Karsan Otomotiv, standardowych i opcjonalnych funkcji marki Karsan oraz cen sprzedaży zalecanych autoryzowanym dealerom, które obowiązywały przy ostatniej aktualizacji. Prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami Karsan Otomotiv i/lub Karsan Otomotiv w celu uzyskania informacji na temat najnowszych danych dotyczących pojazdów i autoryzowanych dealerów Karsan Otomotiv. W tym kontekście, Karsan Otomotiv niniejszym oświadcza, że żadna z informacji zawartych na stronie internetowej (o ile nie określono inaczej) nie stanowi oferty sprzedaży ani żadnego rodzaju zobowiązania ze strony Karsan Otomotiv. Karsan może dokonywać zmian cen, typów i specyfikacji pojazdów bez wcześniejszego powiadomienia.

 

W przypadku otrzymania od władz oficjalnych skargi karnej lub wniosku o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie konkretnego użytkownika i/lub w przypadku stwierdzenia, że użytkownik zaangażował się w elektroniczny sabotaż lub atak w celu utrudnienia działania systemów Karsan Otomotiv, Karsan Otomotiv zastrzega sobie prawo do zbadania profilu identyfikacyjnego użytkownika i zgłoszenia tego faktu władzom.

 

Karsan Otomotiv może zbierać informacje o Tobie bezpośrednio (w oparciu o informacje podane przez Ciebie) lub pośrednio (z rejestrów dostępu do sieci) za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę internetową.

 

Karsan Otomotiv nie będzie gromadzić danych osobowych (tzn. nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail) ("Dane osobowe"), chyba że podasz je według własnej woli. Jeśli przekażesz Karsan Otomotiv dane osobowe, Karsan Otomotiv będzie przechowywać te informacje, które będą wykorzystywane w przyszłości do celów marketingowych, badań rynku, monitorowania informacji o sprzedaży i kontaktowania się z Tobą. Ponadto, Karsan Otomotiv może przekazywać te informacje innym międzynarodowym grupom firm we własnej organizacji oraz autoryzowanym dealerom. Podając dane osobowe, które nie są wymagane, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że informacje te mogą być przez nas wykorzystywane w sposób opisany na tej stronie internetowej.

 

Wypełnienie Formularza rejestracyjnego użytkownika nie daje użytkownikowi żadnych praw ani roszczeń do praw lub przysługujących mu odsetek w odniesieniu do dowolnej aplikacji. W przypadku brakujących, nieprawidłowych lub nieważnych informacji w Formularzu rejestracyjnym, nie można zgłaszać roszczeń w odniesieniu do programów marketingowych lub promocyjnych, które firma Karsan i/lub jej autoryzowani dealerzy mogą organizować według własnego uznania.

 

Ze względu na nieodłączny charakter Internetu, dane mogą być przekazywane bez podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa i mogą trafić w ręce osób nieupoważnionych, które mogą z nich korzystać. Karsan Otomotiv nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystanie lub jakiekolwiek straty, które mogą z tego wyniknąć.

 

W pewnych okolicznościach mogą być gromadzone informacje nieprywatne. Przykładem może być typ przeglądarki internetowej, system przetwarzania danych lub nazwa domeny, za pośrednictwem której uzyskano dostęp do łącza lub ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, niektóre informacje mogą zostać zdeponowane na Twoim komputerze. Informacje te mogą być w formacie "cookie" lub w podobnych plikach i mogą nam pomóc na wiele sposobów. Po pierwsze, pliki cookie umożliwiają nam organizowanie stron internetowych i reklam zgodnie z Państwa zainteresowaniami i preferencjami. Prawie wszystkie przeglądarki internetowe dają możliwość wyboru, aby umożliwić usunięcie plików cookie z dysku twardego, uniemożliwić ich pobranie lub otrzymać ostrzeżenie przed ich zapisaniem w systemie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z plikami pomocy przeglądarki i wyszukać instrukcje obsługi.

 

W sporach, które mogą powstać między użytkownikami a Karsan Otomotiv, pisemne (drukowane) i elektroniczne zapisy Karsan Otomotiv będą akceptowane jako wyłączny dowód.

 

Nasza strona została założona i działa zgodnie z prawem Republiki Turcji. Prawo tureckie będzie miało zastosowanie, a wszelkie spory dotyczące strony internetowej będą rozstrzygane przez tureckie sądy.

 

Wchodząc na stronę internetową Karsan Otomotiv, użytkownik akceptuje powyższe warunki.