Terms Of Use | Karsan
KARSAN

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλα τα έγγραφα στην ιστοσελίδα του Karsan Otomotiv ("Karsan Otomotiv") είναι ιδιοκτησία του Karsan Otomotiv και όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τα δικαιώματα σε όλα τα γραπτά, εικονογραφικά, ακουστικά, οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά που ανήκουν στον Karsan Otomotiv, στον όμιλο εταιρειών Kıraça ή σε άλλα τρίτα πρόσωπα και οργανισμούς, παραμένουν αποκλειστικά. Η παρουσία τέτοιων υλικών στον ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι έχει λάβει άδεια, άδεια ή άδεια χρήσης. Αυτά τα υλικά δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια του Karsan. Ο Karsan μπορεί να επιτρέψει την αντιγραφή αυτού του είδους υλικού (ταπετσαρία, προφυλακτήρες οθόνης, διαφημιστικές ταινίες κ.λπ.) σε προσωπικούς υπολογιστές για επαγγελματική ή μη εμπορική χρήση. Η νομική ευθύνη που απορρέει από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας έγκειται στο χρήστη που διαπράττει την παράβαση.

 

Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπο, αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να κατευθύνεται στην εταιρική ιστοσελίδα του Karsan (en.karsan.com.tr). Παρόλο που έχουν ληφθεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την απελευθέρωση της ιστοσελίδας του Karsan Otomotiv από ιούς και σφάλματα, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ασφάλειας του τελικού χρήστη διατηρώντας ένα κατάλληλο σύστημα προστασίας από ιούς και άλλο απαραίτητο προστατευτικό λογισμικό. Σε αυτό το πλαίσιο, με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Karsan Otomotiv, ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα σφάλματα ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά τα σφάλματα, εξαιτίας του λογισμικού και των συστημάτων επεξεργασίας του χρήστη.

 

Κάθε πληροφορία σχετικά με τις τιμές, τα δεδομένα, τις εικόνες, τις εξηγήσεις και τις ειδήσεις ("Πληροφορίες") που παρέχονται στην ιστοσελίδα του Karsan Otomotiv παρέχεται για διαφημιστικούς σκοπούς και για ενημέρωση του χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να ισχυρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι εσφαλμένες ή ότι έχει προκύψει απώλεια λόγω αυτών των πληροφοριών. Κάθε φορά που ο Χρήστης έχει την πρόθεση να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, αναφέροντάς τον στις εν λόγω Πληροφορίες, ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα τελικά και αξιόπιστα δεδομένα θα ληφθούν από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Karsan Otomotiv και ότι η Karsan Otomotiv δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία της ιστοσελίδα που έχει δημοσιεύσει ενημερωμένες πληροφορίες.

 

Ο Karsan Otomotiv διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο του ιστότοπου, να τροποποιήσει ή να τερματίσει κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται στους χρήστες και να διαγράψει τις πληροφορίες χρήστη και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα του Karsan Otomotiv. Παρόλο που ο Karsan Otomotiv έχει λάβει όλα τα μέτρα για να δημιουργήσει έναν άψογο ιστότοπο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ή θα είναι χωρίς λάθη στο μέλλον.

 

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Karsan Otomotiv αποτελούν τα δεδομένα σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Karsan Otomotiv, το πρότυπο οχήματος μάρκας Karsan και τα προαιρετικά χαρακτηριστικά και τις τιμές πώλησης που συνιστώνται σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, οι οποίοι ήταν αποτελεσματικοί κατά την τελευταία ενημέρωση. Ζητάμε να επικοινωνήσετε με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους Karsan Otomotiv και / ή Karsan Otomotiv για να μάθετε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τα οχήματα και τις εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες της Karsan Otomotiv. Στο πλαίσιο αυτό, ο Karsan Otomotiv δηλώνει ότι καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) αποτελεί προσφορά πώλησης ή οποιαδήποτε δέσμευση από μέρους του Karsan Otomotiv. Ο Karsan μπορεί να κάνει αλλαγές στις τιμές, τους τύπους και τις προδιαγραφές των οχημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Σε περίπτωση που μια ποινική καταγγελία ή αίτηση για έρευνα παραληφθεί από τις επίσημες αρχές σχετικά με έναν συγκεκριμένο χρήστη και / ή εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης έχει εμπλακεί σε ηλεκτρονικό σαμποτάζ ή επίθεση, προκειμένου να εμποδίσει τη λειτουργία των συστημάτων Karsan Otomotiv , Ο Karsan Otomotiv διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το προφίλ αναγνώρισης του χρήστη και να υποβάλει έκθεση στις αρχές.

 

Ο Karsan Otomotiv μπορεί να συλλέγει άμεσα πληροφορίες (με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς) ή έμμεσα (από αρχεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

 

Εκτός αν το παρέχετε με δική σας βούληση, ο Karsan Otomotiv δεν θα συλλέξει προσωπικά δεδομένα ταυτότητας (δηλαδή όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ("Προσωπικά δεδομένα"). Εάν παρέχετε Karsan Otomotiv με Προσωπικά Δεδομένα, η Karsan Otomotiv θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, παρακολούθησης των στοιχείων πωλήσεων και επικοινωνίας μαζί σας. Επιπλέον, ο Karsan Otomotiv μπορεί να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε άλλες διεθνείς ομίλους εταιρειών στον δικό του οργανισμό και στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του. Όταν παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα που δεν ζητούνται, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής χρήστη δεν παρέχει στο χρήστη κανένα δικαίωμα ή αξίωση για δικαιώματα ή κεκτημένο ενδιαφέρον για οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση που λείπουν, ανακριβείς ή άκυρες πληροφορίες σχετικά με το Έντυπο Καταχώρησης, δεν μπορούν να γίνουν αξιώσεις σχετικά με τα προγράμματα μάρκετινγκ ή προώθησης που μπορεί να οργανώσει η Karsan και / ή οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποί της κατά την κρίση τους.

 

Λόγω της εγγενής φύσης του Διαδικτύου, τα δεδομένα μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να πέσουν στα χέρια μη εξουσιοδοτημένων ατόμων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα. Ο Karsan Otomotiv δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτή τη χρήση ή για τυχόν απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συγκεντρωθούν ορισμένες μη ιδιωτικές πληροφορίες. Παραδείγματα αυτού του είδους ενδέχεται να είναι ο τύπος του προγράμματος περιήγησής σας στο Internet, του συστήματος επεξεργασίας ή του ονόματος του τομέα μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στη σύνδεση ή την ανακοίνωση για τον ιστότοπό μας.

 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να κατατεθούν στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι σε μορφή "cookie" ή σε παρόμοια αρχεία και θα μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Πρώτον, τα cookies μας επιτρέπουν να οργανώνουμε τους ιστότοπους και τις διαφημίσεις σύμφωνα με τους τομείς ενδιαφέροντος και τις προτιμήσεις σας. Σχεδόν όλα τα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου σας δίνουν επιλογές για να σβήσετε τα cookies από τον σκληρό σας δίσκο, να αποφύγετε τη λήψη τους ή να δώσετε μια προειδοποίηση προτού καταγραφούν στο σύστημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης και αναζητήστε τις οδηγίες χρήσης.

 

Σε διαφωνίες που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ χρηστών και του Karsan Otomotiv, τα γραπτά και ηλεκτρονικά αρχεία του Karsan Otomotiv θα γίνουν δεκτά ως αποκλειστικά αποδεικτικά στοιχεία.

 

Ο ιστότοπός μας δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Οι τουρκικοί νόμοι ισχύουν και τα τουρκικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές σχετικά με τον ιστότοπο.

 

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Karsan Otomotiv, ο χρήστης αποδέχεται τους παραπάνω όρους.

Εργαλείο συγκατάθεσης cookie

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορείτε να αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ιστότοπου, ενώ επιπλέον cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση της εμπειρίας σας και των υπηρεσιών μας. Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με τα υποχρεωτικά και άλλα είδη cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική μας για τα cookies. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσωπικές σας προτιμήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies μέσω του εργαλείου συγκατάθεσης cookie. Μπορείτε να αλλάξετε και να ανακαλέσετε τις Συναινέσεις σας για τα Cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των συνδέσμων στον ιστότοπό μας και της ενότητας ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Προτιμήσεις cookie
Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, λαμβάνονται ή αποθηκεύονται πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις προτιμήσεις ή τη συσκευή σας και σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και να προσαρμόσουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο για εσάς.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, λαμβάνονται ή αποθηκεύονται πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις προτιμήσεις ή τη συσκευή σας και σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και να προσαρμόσουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο για εσάς.
ΌνομαΔιάρκειαΠεριγραφή
ASP.NET_SessionidΤέλος συνεδρίαςΕνημερώνεται με τη σύνδεση του χρήστη σε κάθε ιστότοπο. Διαγράφεται μόλις αποσυνδεθεί ο ιστότοπος.
Web.CurrentUICultureΠρόγραμμα περιήγησηςΕνημερώνεται με κάθε είσοδο του χρήστη στον ιστότοπο. Αυτό το cookie διαγράφεται επίσης όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τον ιστότοπό μας. Όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies, βοηθάμε στη βελτίωση της εμπειρίας σας στον ιστότοπο και μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.
ΌνομαΔιάρκειαΠεριγραφή
_gid1 ημέραBu çerez, ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.
_ga2 χρόνιαΑυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gat_UA-1-2 δευτερόλεπταΑυτό το cookie μετράει τις επισκέψεις στον ιστότοπο και τις πηγές επισκεψιμότητας για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου.
_fbp89 ημέρεςΑυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους.
__utma2 χρόνιαΠαρακολουθεί εάν ένας χρήστης έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό σας στο παρελθόν. Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό σας, το cookie __utma αναγνωρίζει και αποθηκεύει το αναγνωριστικό του χρήστη. Ταυτόχρονα, αυτό το cookie διατηρεί αρχείο με την ώρα και την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον ιστότοπό σας, καθώς και τον συνολικό αριθμό των φορών.
__utmb30 λεπτάΑυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση νέων επισκέψεων/συνόδων. Λήγει μετά από 30 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση.
__utmcΚατά τη διάρκεια της συνεδρίαςΑυτό το cookie που έχει ρυθμιστεί για αλληλεπίδραση χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το __utmb για να καθορίσει αν ο χρήστης βρίσκεται σε νέα περίοδο λειτουργίας/επισκέψεων. Το cookie λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
__utmz6 μήνεςΑποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές από τις οποίες ο χρήστης έρχεται στον ιστότοπό σας. Δεδομένα όπως η πηγή, το όχημα, η καμπάνια καταγράφονται στο πλαίσιο αυτού του cookie. Ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics. Λήγει 6 μήνες μετά την πρώτη ενεργοποίηση/ενημέρωση.
__utmv2 χρόνιαΧρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταβλητών δεδομένων σε επίπεδο επισκέπτη. Έχει περίοδο λήξης 2 ετών από την εγκατάσταση/ενημέρωση.
Χρησιμοποιούμε cookies μάρκετινγκ για να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων.
ΌνομαΠεριοχή χρήσηςΠεριγραφή
DoubleClick.Net GoogleΣτόχευσηΑυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την επιλογή διαφημίσεων με βάση το τι είναι σχετικό με τον χρήστη, για τη βελτίωση των αναφορών σχετικά με την απόδοση της καμπάνιας και για την αποτροπή της προβολής διαφημίσεων που έχει ήδη δει ο χρήστης.
Google AdwordsΣτόχευσηΑυτά τα cookies επιτρέπουν την εμφάνιση διαφημίσεων σε χρήστες που έχουν επισκεφθεί προηγουμένως τον ιστότοπο.
Περισσότερες πληροφορίες
Κάντε κλικ εδώ γιαπερισσότερες πληροφορίες.