ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΝΘΡΩΠΊΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ

İnsan Kaynakları Politikası
 

Η Εταιρεία μας, η οποία στοχεύει να αναπτυχθεί μαζί με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους μετόχους της σε όλες τις πτυχές της παραγωγής και της διαχείρισης, εργαζόμενη με την αρχή της προσέγγισης "Focus on People" ( "Εστιάζουμε στους Ανθρώπους"), δεσμεύεται να

 • Καλύπτει τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού από την άποψη του τρέχοντος και του μελλοντικού σχεδιασμού των ανθρώπινων πόρων.
 • Δημιουργεί ένα διαφανές και ασφαλές περιβάλλον όπου υποστηρίζεται η ομαδική εργασία, ενθαρρύνεται η συμμετοχική και εταιρική ευαισθητοποίηση.
 • Επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και να παρακολουθεί την ανάπτυξη των εργαζομένων της με την προοπτική συνεχούς βελτίωσης σύμφωνα με τις στρατηγικές και τους στόχους της εταιρείας.
 • Εξασφαλίζει την υιοθέτηση ενός δίκαιου συστήματος απόδοσης που οι εργαζόμενοι μπορούν να δεχθούν και να εκτιμήσουν.
 • Βελτιώνει και αναπτύσσει την ικανοποίηση των εργαζομένων της σύμφωνα με τις δικές τους προσδοκίες και της εταιρείας και για το σκοπό αυτό, προσμετρά την ικανοποίηση των εργαζομένων και τους δείκτες απόδοσής τους.
 • Αξιολογεί όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους εργαζόμενους ως ολοκληρωμένο σύνολο, να διαμορφώνει την διαχείριση διαδικασιών λειτουργίας, να υποβάλλει αναφορές και να αναπτύσσεται συνεχώς .
 • Δημιουργεί καινοτόμες εφαρμογές με μία προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων και εστίασης σε λύσεις, να δημιουργεί και να παρακολουθεί  νέα συστήματα. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά προσόντα που επιζητούμε από τους συναδέλφους μας είναι:

 • Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Διαχείριση Άγχους και Εσωτερική Κινητοποίηση
 • Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα
 • Ομαδική Εργασία και Συνεργασία
 • Διαχείριση Χρόνου και Ορισμός Προτεραιοτήτων
 • Λήψη Πρωτοβουλίας
 • Εταιρική Ευαισθητοποίηση
 • Αντίληψη Κόστους και Παραγωγικότητας
 • Αναλυτική Σκέψη
 • Γνώση Διαδικασιών
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης
KARSAN

How can we help you?