ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POLITIKA

İnsan Kaynakları Politikası
 

Mūsų įmonė, kuri siekia augti kartu su savo darbuotojais, klientais ir akcininkais visais vadybos ir gamybos aspektais, dirbanti pagal „Skirkite dėmesį žmonėms“ principą, yra įsipareigojusi:

 • Tenkinti darbo jėgos poreikius dabartinio ir būsimojo žmogiškųjų išteklių planavimo požiūriu;
 • Sukurti skaidrią ir saugią aplinką, kurioje svarbus komandinis darbas, skatinamas dalyvavimas ir korporacinis sąmoningumas;
 • Investuoti į žmogiškuosius išteklius bei tolesnis darbuotojų mokymas su perspektyva nuolat tobulėti kartu su įmonės tikslais ir strategijomis;
 • Užtikrinti teisingos sistemos, kurią darbuotojai gali priimti ir vertinti, priėmimą;
 • Tobulinti ir vystyti darbuotojų pasitenkinimą atsižvelgiant į jų ir bendrovės lūkesčius, vertinti darbuotojų pasitenkinimą ir veiklos rodiklius;
 • Vertinti visus su darbuotojais susijusius procesus kaip integruotą visumą, procesų valdymo struktūrizavimą, ataskaitų teikimą ir nuolatinį vystymą;
 • Inicijuoti novatoriškus problemų sprendimo būdus kuriant ir stebint naujas sistemas.

Atsižvelgiant į tai, esminiai reikalavimai, kurių mes ieškome savo kolegose yra:

 • Bendravimo Įgūdžiai
 • Streso Valdymas ir Vidinė Motyvacija
 • Rezultato Siekimas
 • Komadinis Darbas Ir Bendradarbiavimas
 • Laiko Valdymas ir Prioritetų Nustatymas
 • Iniciatyva
 • Korporacinis Sąmoningumas
 • Sąnaudos ir Našumas
 • Analitinis Mąstymas
 • Proceso Žinios
 • Derybų Įgūdžiai
KARSAN

How can we help you?