POLITIKA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

İnsan Kaynakları Politikası
 

Naša spoločnosť, ktorej cieľom je rásť spolu so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a akcionármi vo všetkých smeroch výroby a manažmentu, pracujúc na základe princípu „Prístup orientovaný na človeka“ je odhodlaná:

 • Zabezpečiť potreby pracovnej sily na základe súčasných a budúcich plánov ľudských zdrojov;
 • Vytvoriť transparentné a bezpečné prostredie, v ktorom je podporovaná tímová práca, účasť a korporatívne povedomie;
 • Investovať do ľudských zdrojov a sledovať rozvoj zamestnancov s perspektívou neustáleho napredovania v súlade so stratégiami a cieľmi firmy;
 • Zabezpečiť osvojenie si systému spravodlivého výkonu, ktorý by bol prijatý a cenený zo strany zamestnancov;
 • Vylepšovať a rozvíjať spokojnosť zákazníkov v súlade s ich vlastnými očakávaniami a očakávaniami spoločnosti, v tejto súvislosti skúmať vnímanie spokojnosti zamestnancov a ukazovatele výkonu; 
 • Hodnotiť všetky procesy súvisiace so zamestnancami ako integrovaný celok, formovať proces manažmentu, vytvárať správy a zabezpečiť neustály rozvoj;
 • Spúšťať inovatívne aplikácie zamerané na riešenie problémov a prinášanie riešení, tvoriť a monitorovať nové systémy.

V tomto kontexte očakávane od našich kolegov nasledujúce základné kvalifikácie:

 • Komunikačné Schopnosti
 • Manažment Stresu a Vnútorná Motivácia
 • Orientácia Na Výsledok
 • Tímová Práca a Spolupráca
 • Zadelenie Času a Vytýčenie Priorít
 • Chopenie Sa Iniciatívy
 • Korporatívne Povedomie
 • Povedomie O Nákladoch a Produktivite
 • Analytické Myslenie
 • Znalosť Procesov
 • Rokovacie Zručnosti