PERSONEELSBELEID

İnsan Kaynakları Politikası
 

Onze organisatie wil in alle aspecten van de productie en het management meegroeien met medewerkers, klanten en aandeelhouders. Daarom hanteren wij de ‘Aandacht voor mensen’-methode, bedoeld om ..

 • ... te voorzien in de behoeften van het personeel, waarbij we letten op de huidige en toekomstige personeelsplanning;
 • ... een transparante en veilige omgeving te creëren waarin teamwerk wordt ondersteund en bewustzijn op het gebied van participatie en zakelijk besef wordt gestimuleerd;
 • ... te investeren in personeel en de ontwikkeling van medewerkers te volgen vanuit het perspectief van continue verbetering overeenkomstig met de strategieën en doelen van de organisatie;
 • ... te zorgen voor een eerlijk prestatiesysteem dat medewerkers kunnen accepteren en waarderen;
 • ... de medewerkerstevredenheid te verbeteren en ontwikkelen overeenkomstig hun eigen verwachtingen en de verwachtingen van de organisatie –en om die reden de medewerkerstevredenheid en prestatie-indicatoren te meten;
 • ... alle processen met betrekking tot medewerkers te evalueren als een geheel, zodat procesbeheer, rapportages en continue ontwikkeling worden gestructureerd;
 • ... innovatieve toepassingen met een probleemoplossende en oplossingsgerichte methode in gang te zetten, waarbij nieuwe systemen worden ontwikkeld en bewaakt.

In deze context stellen we de volgende basisvoorwaarden voor onze collega's:

 • Communicatieve Vaardigheden
 • Stressbestendigheid en Intrinsieke Motivatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Teamwork en Samenwerking
 • Tijdbeheersing en Vaststellen van Prioriteiten
 • Initiatiefrijk
 • Zakelijk Bewustzijn
 • Bewustzijn van Kosten en Productiviteit
 • Analytisch Denkvermogen
 • Proceskennis
 • Onderhandelingsvaardigheden
KARSAN

Hoe kunnen we je helpen?