BELEIDSREGELS

Kwaliteitsbeleid

 

Wij, Karsan Otomotiv A.Ş., passen continue ontwikkeling van onze PRODUCTKWALITEIT toe door prioriteit te geven aan de PRODUCTVEILIGHEID. Dit doen we door onze visie om het best gewaardeerde bedrijf in onze soort in ons land te worden en om voorkeursleverancier te worden op de wereldwijde markt, zodat we creatieve, duurzame en inspirerende oplossingen en suggesties voor de behoeften van klanten op het gebied van openbaar vervoer kunnen bieden.  
 
Het is onze belangrijkste plicht en verantwoordelijkheid om in onze samenwerking met onze klanten, medewerkers en leveranciers en al onze belanghebbenden om de volgende principes hoog te houden: 
  
Klanttevredenheid

We willen onze methode voor continue verbetering perfectioneren door de kwaliteit en effectiviteit van onze processen te verbeteren. Deze processen werden ontwikkeld om te voldoen aan de verwachtingen van binnenlandse en buitenlandse klanten, zodat een internationaal concurrentieniveau ontstaat.

Kwaliteitsmethode 
Ons lokale kwaliteitssysteem staat geen fouten toe, zodat we de dingen in één keer goed doen en dus uiterst efficiënt produceren. We willen een kwaliteitsmethode en competentieniveau hebben die zorgen dat de productkwaliteit op het gewenste niveau blijft door middel van standaardisatie van producten en processen. 
 
Medewerkersbetrokkenheid 
"Door ons samen met alle medewerkers aan een doel te houden, op dit doel te sturen en effectief te communiceren, zorgen we voor een goede teamgeest. 
We dragen bij aan de ontwikkeling van de technische vaardigheden en het gedrag van medewerkers door hen te trainen."

Procesefficiëntie
We werken effectief en efficiënt met de ‘Lean management’-methode in alle processen, waarbij we ons baseren op gegevens.
 
Karsan Otomotiv A.Ş. zet zich in om ons kwaliteitsbeheersingssysteem –dat is bedoeld om te zorgen dat al onze processen worden beheerst en gestandaardiseerd– te handhaven en continu te verbeteren. 

Klik op de onderstaande afbeeldingen om een grotere weergave van de documenten te zien.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

MilieubeleidHet milieubeheersingssysteem dat Karsan ontwikkelde, houdt alle factoren in productie en dienstverlening die mogelijk van invloed zijn op het milieu onder controle, verbetert consistent de milieuprestaties en zorgt voor naleving van alle milieuregelgeving.

Karsan ontving op 27 januari 2004 een BVQI-certificaat en op 24 februari 2004 een ISO 14001 Environment Management Systems-certificaat van het TSE (Turkish Standards Institute).

De installaties voor de behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater van het bedrijf zijn uitgerust met de nieuwste technologieën en werken volledig automatisch. Alle procesparameters worden automatisch geregistreerd en gecontroleerd. Het volledig uitgeruste milieulaboratorium analyseert en controleert het afvalwater volgens de relevante voorschriften en lozingsnormen.

De schoorsteengasverbrandingsinstallatie werd gebouwd overeenkomstig de emissienormen voor luchtverontreiniging en verontreinigingsbronnen en voorkomt dat de concentratie van verontreinigende stoffen in het milieu terechtkomt. De energie die bij de verbranding vrijkomt, wordt gekanaliseerd naar de verwarming van de baden voor oppervlaktebehandeling, zodat niet alleen de milieubelasting afneemt, maar de energie en natuurlijke gassen ook efficiënt worden gebruikt.

Karsan heeft ook een inzamel- en controlesysteem opgezet voor de gevaarlijke afvalstoffen die bij productieactiviteiten vrijkomen. Door lekkend water uit de opslagruimte voor chemicaliën en gevaarlijke afvalstoffen naar de waterzuiveringsinstallatie te leiden, worden de risico's die ontstaan door water dat zich ondergronds en in de bodem ophoopt, geminimaliseerd.

Karsan blijft het milieu vooropstellen in de bedrijfsactiviteiten door te blijven werken aan het verminderen van de negatieve effecten van het productieproces en van de producten op het milieu.

Ons milieubeleid
We willen het milieu beschermen en in stand houden door aan alle milieuwet- en regelgeving te voldoen, de gevolgen voor het milieu onder controle te houden, de negatieve effecten te verminderen, de milieuprestaties voortdurend te verbeteren, het milieubewustzijn te vergroten en operationele uitmuntendheid te bereiken in alle productieactiviteiten, zodat we een beter milieu achterlaten aan toekomstige generaties.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. wil dit beleid implementeren door middel van de volgende activiteiten:

 • Door te zorgen dat aan alle wettelijke eisen en aan de eisen van de klant met betrekking tot het milieu wordt voldaan en tegelijkertijd te streven naar voortdurende groei en verbetering;
 • Door binnen de beschikbare technische en economische mogelijkheden gebruik te maken van de meest geschikte technologieën die het milieu het minst belasten, het gebruik van grondstoffen verminderen en de natuurlijke hulpbronnen beschermen;
 • Door bij het ontwerpen van installaties en processen altijd rekening te houden met de impact op het milieu;
 • Door ons milieubeheersingssysteem te ontwikkelen, zodat onze milieuprestaties voortdurend worden verbeterd;
 • Door het bewustzijn van onze medewerkers, onderaannemers en de gemeenschap ten aanzien onze verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu te bevorderen en hun deelname te waarborgen;
 • Door voortdurend in contact te staan met leveranciers en klanten om samen te werken aan de verbetering van de impact van onze producten op het milieu;
 • Door de hoeveelheid afval als gevolg van productie-, verzend-, opslag-, verwerkings- en onderhoudsactiviteiten te verminderen en alternatieven voor recycling en hergebruik te creëren;
 • Door het verminderen van de risico's in verband met noodsituaties zoals gespecificeerd in de Arbo-regelgeving en door een geïntegreerde omgeving voor gezondheid, veiligheid en milieu-integriteit te creëren.

Klik om een grotere versie van het document weer te geven.

 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Ons Gezondheids en VeiligheidsbeleidArbeidsveiligheid voor een ongeval.

De medewerkers van alle divisies vormen het meest waardevolle bezit van Karsan. Daarom streven we naar uitmuntendheid om onze medewerkers, gasten en onderaannemers een veilige en zekere werkomgeving te bieden, waarin wordt gewerkt aan voortdurende verbetering. 

Karsan past de volgende activiteiten toe om het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk (mgv) uit te voeren: 

 • We beoordelen alle gevaren en nemen beschermende maatregelen om de gevolgen van mogelijke risico's te beperken;
 • We trainen onze medewerkers op het gebied van mvg om hun bewustzijn over deze zaken te vergroten;
 • We waarborgen dat iedereen deelneemt aan de voortdurende ontwikkeling en verbetering van ons beheersysteem;
 • We treffen de nodige maatregelen om voorbereid te zijn op noodsituaties;
 • We voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. 

Klik om een grotere versie van het document weer te geven.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

Hoe kunnen we je helpen?