ПОЛІТИКИ

Політика якості

 

Ми, як АТ «Карсан Отомотів» (Karsan Otomotiv A.Ş.), постійно працюємо над удосконаленням ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, пріоритизуючи БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ, яка лежить в основі нашого бачення - стати найбільш високо оцінюваною компанією свого класу в нашій країні та такою, якій надають перевагу на світових ринках, щоб надавати креативні, сталі та надихаючі рішення та пропозиції для задоволення потреб споживачів на світовому ринку наземних перевезень.
 
Нашим основним обов’язком і відповідальністю є дотримання у своїй роботі з клієнтами, працівниками та постачальниками, а також з усіма зацікавленими сторонами 
наступних принципів;
  
Задоволення клієнтів
"Досягти досконалості завдяки застосуванню підходу постійного удосконалення шляхом підвищення якості та ефективності наших процесів, які були створені з метою задоволення очікувань вітчизняних та іноземних споживачів до міжнародного рівня конкуренції,"
  
Підхід до якості
На заводі запроваджена система якості, яка не допускає помилок, прагнучи робити правильно з першого разу, і таким чином забезпечувати високоефективне виробництво; Застосування якісного підходу та компетентності збереження та підтримання якості продукції на бажаному рівні шляхом стандартизації продукції та процесів,
 
Участь працівників
"Розвиток відповідно до однієї мети разом із усіма працівниками при застосуванні підходу управління з урахуванням цілей, підтримуючи колективний дух, забезпечуючи ефективне спілкування.
Сприяння розвитку технічних та поведінкових навичок співробітників шляхом надання підтримку у навчанні, "

Ефективність процесу
Ефективна та результативна робота із застосуванням підходу бережливого управління (Lean Management) в усіх процесах та покладання на дані,
 
Як АТ «Карсан Отомотів» (Karsan Otomotiv A.Ş.), ми прагнемо підтримувати та постійно вдосконалювати свою систему управління якістю, яку ми створили, щоб забезпечити управління та стандартизацію всіх наших процесів.

Будь ласка, натисніть на зображення нижче, щоб переглянути документи у більшому розмірі.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Екологічна політикаСистема управління навколишнім середовищем, розроблена «Карсан», враховує всі фактори виробництва та надання послуг, які можуть впливати на навколишнє середовище, постійно покращуючи екологічні показники та у відповідності до всіх екологічних норм.

27 січня 2004 р. АТ «Карсан» нагороджено сертифікатом BVQI, а 24 лютого 2004 р. - сертифікатом ISO 14001 «Системи управління навколишнім середовищем» від ТІС (Турецький інститут стандартів).

Побутові та промислові водоочисні установки компанії, оснащені новітніми технологіями, є повністю автоматичними, і всі технологічні параметри автоматично реєструються та контролюються. Обладнана всім необхідним лабораторія контролю за навколишнім середовищем здійснює аналіз та контроль стану стічних вод згідно з відповідними нормами та стандартами якості відвідних стічних вод.

Установка для спалення димових газів, створена відповідно до норм викидів щодо забруднення повітря та джерел забруднення, запобігає викиду концентрованих забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Енергія, що виробляється під час спалювання, направляється на нагрівання ванн для обробки поверхонь з метою забезпечення крім зменшення впливу на навколишнє середовище ще й  ефективного використання енергії та природних газів.

АТ «Карсан» також створило систему збору та контролю за небезпечними відходами, які утворюються в результаті виробничої діяльності. Направлення витоку води зі складських приміщень хімічних речовин та зон небезпечних відходів до водоочисної установки мінімізує ризики, що виникають у результаті накопичення води під землею та в ґрунті.

Не припиняючи працювати над зменшенням шкідливого впливу на навколишнє середовище власне виробничого процесу та своєї продукції протягом усього свого існування, «Карсан» тримає проблему поваги до навколишнього середовища в центрі уваги своєї діяльності.

Наша екологічна політика
Захист і сприяння збереженню навколишнього середовища шляхом дотримання усіх законів та норм щодо захисту навколишнього середовища, контролю впливу на навколишнє середовище, зменшення несприятливих наслідків, постійного покращення екологічних показників, підвищення обізнаності про проблеми навколишнього середовища та досягнення «експлуатаційної досконалості» в усіх виробничих операціях задля чистого довкілля для майбутніх поколінь.

Акційне товариство з автомобільної промисловості та торгівлі «Карсан» (Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.) планує запроваджувати цю політику шляхом:

 • Забезпечення виконання всіх законодавчих вимог та вимог замовника щодо навколишнього середовища та прагнення до постійного зростання та вдосконалення,
 • Використання в межах наявних технічних та економічних можливостей найбільш підходящих технологій, що найменше шкодять навколишньому середовищу, зменшення використання сировини й захисту природних ресурсів,
 • Постійного врахування впливу на навколишнє середовище при проєктуванні виробничих об'єктів і процесів,
 • Розробки своєї системи заходів з охорони й раціонального використання навколишнього середовища таким чином, щоб наші екологічні показники постійно вдосконалювались,
 • Підвищення обізнаності наших працівників, субпідрядників та суспільства про наші зобов'язання у відношенні навколишнього середовища та забезпечення їхньої участі,
 • Підтримання постійного контакту з постачальниками та замовниками з метою співпраці щодо покращення впливу нашої продукції на навколишнє середовище,
 • Зменшення кількості відходів від виробництва, транспортування, зберігання, експлуатації, обробки та технічного обслуговування та створення альтернативних рішень для переробки та повторного використання,
 • Зменшення ризиків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями, зазначеними в Правилах охорони праці працівників, та створення інтегрованого середовища охорони здоров’я, безпеки та екологічної свідомості.

Будь ласка, натисніть для перегляду збільшеної версії документу.

 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Наша політика охорони праціОхорона праці до аварії.

Визнаючи, що найціннішим активом «Карсан» є люди, які працюють у всіх її підрозділах, наша мета полягає в досягненні досконалості у забезпеченні наших працівників, гостей та субпідрядників безпечним та надійним робочим середовищем, яке постійно вдосконалюється.

Заходи, завдяки яким «Карсан» планує реалізувати політику охорони праці, включають наступні:

 • Оцінка всіх факторів ризику і вжиття попереджувальних заходів для пом'якшення наслідків можливих ризиків,
 • Навчання своїх працівників політиці охорони праці для підвищення їхньої обізнаності з цих питань,
 • Забезпечення участі кожного в процесі безперервно розвитку та вдосконалення нашої системи управління,
 • Вжиття необхідних заходів для підготовки до надзвичайних ситуацій,
 • Виконання всіх умов, передбачених законодавством.

Будь ласка, натисніть для перегляду збільшеної версії документу.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

Політика інформаційної безпеки

 

Акційне товариство з автомобільної промисловості та торгівлі «Карсан» (KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC A.Ş. ) (КАРСАН) та акційне товариство з маркетингу продукції автомобільної промисловості «Карсан» (KARSAN OTOMOTİV SAN. MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş.) (КОП) розглядають корпоративну та особисту інформацію як високоцінний актив. Отже, інформаційні активи й бізнес-системи є надзвичайно важливими для нашого бізнесу та потребують відповідного захисту.

 

Метою інформаційної безпеки та цієї Політики є забезпечення того, щоб інформаційні активи акціонерних товариств КАРСАН і КОП залишались у вповноважених осіб та за наявності правил «Конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних активів».  

 

Незалежно від своїх посад чи обов'язків, весь персонал АТ КАРСАН і КОП зобов'язаний дотримуватися принципів захисту інформаційних активів, викладених у Посадовій інструкції.

 

Сторонні партнери та їхній допоміжний персонал, що мають доступ до інформації АТ КАРСАН і КОП, повинні дотримуватися загальних принципів Політики інформаційної безпеки та інших правил та обов'язків щодо безпеки, передбачених до виконання.

 

Усі працівники повинні забезпечити наступне.
 

 • Постійне забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних активів АТ КАРСАН і КОП.
 • Вжиття заходів для попередження втрати, псування або неправильного використання інформаційних активів АТ КАРСАН і КОП.
 • Забезпечення достатності обсягу, змісту та застосування стандартів інформаційної безпеки для відповідного рівня ризику, з яким стикаються АТ КАРСАН і КОП, та дотримання законодавчих, нормативних вимог, політик і найкращих практик.

 

Відділ інформаційних систем КІРАЧА (KIRAÇA) є функціональним власником політики та процедур, що описують діяльність інформаційних систем, і відповідає за їхнє застосування в АТ КАРСАН і КОП.

Кожен несе відповідальність за вжиття необхідних заходів для забезпечення дотримання політики інформаційної безпеки та контроль за системою на первинному рівні.

 

Принципи політики інформаційної безпеки застосовуються відповідно до посадової інструкції. Порушення політики інформаційної безпеки також є порушенням етичного кодексу та може призвести до застосування дисциплінарних заходів. Порушення в галузі інформаційної безпеки, виявлені в результаті контролю, перевірки або повідомлення, можуть призвести до застосування дисциплінарних заходів, які можуть призвести до припинення трудових відносин.

 

Спільна робота над реалізацією цієї політики є важливою для постійного захисту наших інформаційних активів та репутації, а також для забезпечення цілісності нашого ділового успіху.


Окан БАШ
Генеральний директор

 

Будь ласка, натисніть для перегляду збільшеної версії документу.

 

ISO/IEC 27001

 

 

 

Наша політика щодо ґендерної рівності

Під гаслом «Позитивна рівність у Карсан», зобов'язуючись діяти відповідно до Принципів розширення прав і можливостей жінок, наша компанія прагне підвищити обізнаність усіх наших співробітників щодо ґендерної рівності в їхньому соціальному та професійному житті, а також зробити таку обізнаність частиною культури праці, поряд із

 • практиками ґендерної рівності та планом позитивної рівності, які впроваджуються, здійснюються й підтримуються за допомогою Комітету позитивної рівності, сформованого з представників різних підрозділів компанії,
 • визнанням і розглядом ґендерної рівності як горизонтальної площини політики в усіх видах діяльності компанії,
 • недопущенням жодної дискримінації (за релігією, мовою, расою, статтю) під час наймання на роботу, працевлаштування, просування по службі, професійного зростання, кар'єрних процесів та звільнення, забезпечуючи працевлаштування відповідно до зазначених вимог до посади та навичок,
 • впровадженням і вдосконаленням принципів «рівної оплати за рівну працю» та «рівної думки» на основі принципу рівності без дискримінації за статтю,
 • сприянням здоровому й безпечному виробничому середовищу, вільному від будь-яких видів насильства, домагань і погроз
 • недопущенням сексизму й дискримінації в мові, яка використовується як внутрішньо, так і зовні, організацією навчання й виховання обізнаності працівників щодо використання мови з урахуванням ґендерних аспектів,
 • підвищенням обізнаності своїх співробітників і постачальників щодо ґендерної рівності шляхом навчання та інших засобів, розповсюдження інформації на цю тему,
 • підвищенням обізнаності сімей працівників і громадськості щодо ґендерної рівності через працівників шляхом організації навчальних заходів та подій,
 • проведенням заходів на національних і міжнародних платформах із метою забезпечення ґендерної рівності, виконуючи провідну/керівну роль у галузі та розвиваючи конструктивні та коопераційні відносини з державними установами, неурядовими та суміжними організаціями,

і дотриманням цієї політики й забезпеченням її сталості шляхом реалізації структурних, систематичних і поведінкових реформ в галузі ґендерної рівності.
 

Окан БАШ
Генеральний директор

Наша політика щодо нетерпимості до насильства

«Карсан» визнає, що насильство та домагання на робочому місці є порушеннями прав людини, що впливає на всіх, та загрозами рівності можливостей, що є несумісними з гуманною роботою, і що насильство та домагання на ґендерній основі, включаючи домашнє насильство, непропорційно впливає на жінок і дівчат. Компанія усвідомлює, що інклюзивний і комплексний підхід до вирішення першопричини й факторів ризику (включаючи численні та пов'язані форми дискримінації, нерівні владні відносини та стереотипи на основі ґендерних характеристик) є важливим для усунення всіх форм насильства та домагань у світі праці. Тому компанія застосовує підхід «Нетерпимості до насильства» та зобов'язується діяти у відповідності до статей цієї політики.

Наша компанія зобов'язується:

 • вживати запобіжні заходи проти насильства та домагань, що спричинені або пов’язані з роботою та трапляються на робочому місці й у будь-якому робочому середовищі (ділові поїздки, тренінги, заходи й соціальна діяльність, ділове спілкування, на шляху до та з роботи), виходячи з того, що насильство та домагання в робочому житті впливають на психологічне, фізичне та сексуальне здоров'я людини, її гідність, а також на сімейне та соціальне середовище,
 • сприяти культурі праці, заснованій на взаємній повазі та людській гідності задля запобігання насильству та домаганням і створенню для своїх працівників здорового та робочого середовища, в якому немає місця насильству,
 • підвищувати обізнаність та проводити навчання своїх працівників, їхніх сімей і ділових партнерів шляхом організації різноманітних навчальних заходів і подій з тематики всіх видів насильства та домагань у робочому житті та вдома, а також методів запобігання ним і захисту від них,
 • вживати запобіжні заходи шляхом виявлення небезпек, що стосуються насильства й домагань, та оцінювати ризики у співпраці зі своїми представниками та працівниками, встановлювати необхідні механізми для забезпечення захисту приватності та конфіденційності в галузі охорони та безпеки праці, включаючи домашнє насильство,
 • співпрацювати з неурядовими та іншими відповідними установами та організаціями з метою створення механізмів, за допомогою яких працівники, які потерпають від домашнього насильства, можуть отримати підтримку, та надавати необхідну інформацію, поради та підтримку для вирішення проблеми при забезпечені поваги до приватності працівників,
 • створювати ефективні механізми подання скарг, розслідування, консультування, підтримки та компенсації, що забезпечують конфіденційність та неупередженість у випадках насильства та домагань на робочому місці,
 • взяти на себе провідну/керівну роль у своїй галузі із застосуванням ґендерного підходу для припинення насильства та домагань у робочому житті та вдома, а також розвивати конструктивну співпрацю з державними установами, неурядовими та іншими відповідними організаціями.

 

Окан БАШ
Генеральний директор