Polityki | Karsan
KARSAN

Jak możemy Ci pomóc?

POLITYKI

Polityka jakości


Zgodnie ze swoją wizją założycielską, firma Karsan wyznaczyła sobie cel, jakim jest spełnienie, a nawet przekroczenie oczekiwań klientów, przy jednoczesnym nadaniu priorytetu kwestiom bezpieczeństwa produktów i osiąganiu ciągłej poprawy jakości.

System zarządzania jakością firmy Karsan jest udokumentowany i certyfikowany na zgodność z wymogami normy ISO / TS 16949:2002.

Karsan kieruje organizacją w kierunku jasno sformułowanych misji i przekonuje każdego członka tej organizacji do swojej wizji.

Wdrożenie polityki

Skuteczna i organiczna komunikacja

Oferowanie technicznych i behawioralnych szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji

Karsan wdraża program Wbudowanej Jakości w celu wyeliminowania przepływu wadliwych elementów i wywołania wydajnej produkcji

Zrób to dobrze za pierwszym podejściem, standaryzuj i potwierdź na zgodność z normami.

Karsan dąży do osiągnięcia nieprzemijającej radości odczuwanej razem ze swoimi dostawcami i klientami

Dziel się celami, problemami i postępami poprzez wymianę informacji łączycych skuteczność z zaufaniem

Zadbaj o długotrwałe relacje partnerskie

Firma Karsan, zgodnie z wyznawaną filozofią ciągłego doskonalenia, działa w oparciu o dane i dąży do osiągnięcia doskonałości poprzez zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych i wspieranie procesów do poziomu benchmarków międzynarodowych.

Kliknij poniższe obrazy, aby wyświetlić dokumenty w powiększonych wersjach.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Polityka środowiskowa

System zarządzania środowiskiem, którego kształt określiła firma Karsan, zwraca uwagę na wszystkie czynniki produkcji i usług, które mogą mieć wpływ na środowisko pozostające pod kontrolą, konsekwentnie poprawiając efektywność środowiskową zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.

Firma Karsan została nagrodzona certyfikatem BVQI  27 stycznia 2004 oraz certyfikatem ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego, przyznanym przez TSE (Turkish Standards Institute)  dnia 24 lutego 2004. 

Stacje uzdatniania ścieków gospodarczych i przemysłowych należące do firmy, wyposażone są w najnowsze technologie i są całkowicie automatyczne, a wszystkie parametry ich pracy są automatycznie rejestrowane i monitorowane. W pełni wyposażone laboratorium środowiskowe przeprowadza analizę i kontrolę ścieków zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami dotyczącymi zrzutów nieczystości.

Instalacja spalania gazów kominowych, założona zgodnie ze standardami emisji zanieczyszczeń powietrza i źródeł zanieczyszczeń zapobiega uwalnianiu się skoncentrowanych zanieczyszczeń do środowiska. Energia wytwarzana w procesie spalania wykorzystywana jest do ogrzewania kąpieli do obróbki powierzchniowej, tak więc oprócz zmniejszenia wpływu na środowisko, osiągane jest również efektywne wykorzystanie energii i gazów naturalnych.

Firma Karsan wdrożyła również system gromadzenia i kontroli odpadów niebezpiecznych, które są wynikiem działalności produkcyjnej. Poprzez ukierunkowanie wycieku wody z magazynów chemikaliów i ze stref niebezpiecznych odpadów do stacji uzdatniania wody, zminimalizowano ryzyko spowodowane gromadzeniem się wody pod ziemią i w glebie.

Kontynuując prace mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne samego procesu produkcyjnego i produkty w trakcie ich eksploatacji, firma Karsan utrzymuje kwestię poszanowania środowiska w grupie swoich działań o najwyższym poziomie ważności. 

Nasza Polityka środowiskowa

Chronić i utrzymywać środowisko w stanie zrównoważenia, dzięki przestrzeganiu wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, kontrolowaniu wpływu na środowisko, ograniczeniu negatywnych skutków, stałej poprawie efektywności środowiskowej, zwiększaniu świadomości ekologicznej i osiąganiu „Doskonałości operacyjnej” we wszystkich działaniach produkcyjnych, w celu pozostawienia czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Firma Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş planuje wdrożyć tę politykę poprzez realizację następujących czynności: 

Dbanie o spełnianie wszystkich wymogów prawnych oraz wymogów klienta dotyczących środowiska, przy jednoczesnym dążeniu do ciągłego wzrostu i ulepszania,

Ograniczanie zużycia surowców i chronienie zasobów naturalnych, w ramach dostępnych opcji technicznych i ekonomicznych, przy użyciu najbardziej odpowiednich technologii, które będą najmniej szkodliwe dla środowiska,

Stałe branie pod uwagę wpływu na środowisko podczas projektowania obiektów i procesów,

Rozwijanie naszego systemu zarządzania środowiskiem w taki sposób, aby nasza wydajność środowiskowa ulegała ciągłej poprawie,

Rozwijanie świadomości wśród naszych pracowników, podwykonawców i społeczności na temat naszych zobowiązań wobec środowiska i upewnianie się, że strony te będą te zobowiązania realizować,

Pozostawanie w stałym kontakcie z dostawcami i klientami, aby współpracować w celu poprawy wpływu naszych produktów na środowisko,

Zmniejszanie ilości odpadów generowanych w wyniku produkcji, wysyłki, magazynowania, operacji, obróbki i konserwacji oraz tworzenie alternatywnych metod recyklingu i ponownego wykorzystania surowców,

Zmniejszanie ryzyka związanego z sytuacjami nagłymi określonymi w przepisach BHP dla pracowników oraz tworzenie zintegrowanego środowiska ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i integralności środowiskowej.

Kliknij, aby wyświetlić dokument w powiększonej wersji.

Nasza polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Bezpieczeństwo pracy przed wypadkiem.

Uznając, że najcenniejszym atutem Karsan są ludzie, którzy pracują we wszystkich oddziałach firmy, naszym celem jest osiągnięcie doskonałości w zapewnianiu naszym pracownikom, gościom i podwykonawcom bezpiecznego środowiska pracy, które będzie wzmacniane procesem ciągłego doskonalenia. 

Działania, w ramach których Karsan planuje wdrożyć politykę BHP (İSG): 

Ocenianie wszystkich zagrożeń i podejmowanie środków zapobiegawczych w celu zmniejszania skutków możliwych zagrożeń,

Szkolenie pracowników w zakresie İSG w celu zwiększania ich świadomości na temat przedmiotowych kwestii,

Dbanie o uczestnictwo wszystkich podmiotów w procesie ciągłego rozwijania i ulepszania naszego systemu zarządzania,

Podejmowanie niezbędnych środków w celu przygotowania się na sytuacje awaryjne,

Spełnianie wszystkich warunków wymaganych prawem. 

Kliknij, aby wyświetlić dokument w powiększonej wersji.

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, abyś mógł jak najlepiej korzystać z naszych usług. Niektóre z tych plików cookie są obowiązkowe, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej, a dodatkowe pliki cookie są również wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika i naszych usług. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o obowiązkowych i innych rodzajach plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą Politykę plików cookie. Możesz zarządzać swoimi osobistymi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie za pomocą narzędzia zgody na pliki cookie. Możesz zmienić i odwołać swoją Zgodę na pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej i sekcji ustawień przeglądarki.

Preferencje dotyczące plików cookie
Centrum preferencji prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje są odbierane lub przechowywane z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookies. Informacje te związane są z Twoimi preferencjami lub urządzeniem, a ich celem jest zapewnienie, że nasza strona internetowa działa w sposób zgodny z Twoimi oczekiwaniami oraz dostosowanie doświadczeń internetowych do Twoich potrzeb.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje są odbierane lub przechowywane z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookies. Informacje te związane są z Twoimi preferencjami lub urządzeniem, a ich celem jest zapewnienie, że nasza strona internetowa działa w sposób zgodny z Twoimi oczekiwaniami oraz dostosowanie doświadczeń internetowych do Twoich potrzeb.
NazwaCzas trwaniaOpis
ASP.NET_SessionidZakończenie sesjiJest aktualizowany wraz z logowaniem użytkownika do każdej witryny. Jest usuwany, gdy tylko strona zostanie wylogowana.
Web.CurrentUICulturePrzeglądarkaJest on aktualizowany przy każdym logowaniu użytkownika do serwisu. Ten plik cookie jest również usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Te pliki cookie pomagają nam zbierać informacje o sposobie dostępu i korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających, dzięki czemu możemy ulepszać i rozwijać naszą stronę. Kiedy używamy tych plików cookie, pomagamy poprawić Twoje doświadczenie na stronie i możemy lepiej spełniać Twoje potrzeby.
NazwaCzas trwaniaOpis
_gid1 DzieńTen plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego.
_ga2 lataTen plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego.
_gat_UA-1-2 sekundyTen plik cookie zlicza wizyty w witrynie i źródła ruchu, aby poprawić wydajność witryny.
_fbp89 DniTen plik cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika oraz do wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach.
__utma2 lataŚledzi on, czy użytkownik odwiedził Twoją stronę w przeszłości. Kiedy użytkownicy odwiedzają Twoją stronę, plik cookie __utma identyfikuje i przechowuje identyfikator użytkownika. Jednocześnie, ten plik cookie zachowuje zapis czasu i daty, kiedy użytkownik po raz pierwszy wszedł na Twoją stronę, wraz z całkowitą liczbą odwiedzin.
__utmb30 minutTen plik cookie służy do identyfikacji nowych wizyt / sesji. Wygasa po 30 minutach od instalacji/aktualizacji.
__utmcPodczas sesjiTen plik cookie skonfigurowany do interakcji jest używany w połączeniu z __utmb, aby określić, czy użytkownik jest w nowej sesji/wizycie. Plik cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki.
__utmz6 miesięcyPrzechowuje on informacje o źródłach, z których użytkownik trafia na Twoją stronę. W ramach tego pliku cookie zapisywane są takie dane jak źródło, pojazd, kampania. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. Wygasa po 6 miesiącach od pierwszego uruchomienia/aktualizacji.
__utmv2 lataSłuży do przechowywania niestandardowo zdefiniowanych zmiennych danych na poziomie odwiedzającego. Ma okres ważności 2 lata od instalacji/aktualizacji.
Używamy marketingowych plików cookie, aby pokazać Ci reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach i upodobaniach oraz aby zmierzyć skuteczność tych reklam.
NazwaObszar zastosowaniaOpis
DoubleClick.Net GoogleKierowanie na stronęTe pliki cookie są wykorzystywane do wyboru reklam w oparciu o to, co jest istotne dla użytkownika, do poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii oraz do zapobiegania wyświetlaniu użytkownikowi reklam, które już widział.
Google AdwordsKierowanie na stronęTe pliki cookie pozwalają na wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę.
Więcej informacji
Kliknij tutaj, aby uzyskaćwięcej informacji.