NASZ PROFIL

Całkowita liczba pracowników: 1082


Firma Karsan zatrudnia obecnie 1082 pracowników o średnim wieku zatrudnienia 36 lat, z czego 203 zajmuje posady w dziale administracyjnym, a 879 w dziale produkcji i usług terenowych.  

75% personelu administracyjnego posiada tytuł licencjata, natomiast 25% posiada tytuł magistra, co wynosi markę Karsan powyżej standardów panujących w branży.

W skład personelu produkcyjnego i świadczącego usługi terenowe wchodzi 471 absolwentów branżowych liceów zawodowych, 141 absolwentów szkół średnich i licencjackich, 66 absolwentów szkół średnich i 201 absolwentów szkół podstawowych. 84% pracowników umysłowych posługuje się biegle jednym językiem obcym, a 13% biegle posługuje się dodatkowym językiem obcym. 


Wykształcenie oddziału administracyjnego


Struktura oddziału administracyjnego


Wykształcenie personelu produkcyjnego i świadczącego usługi terenowe


Proporcja mężczyźni/kobiety (pracownicy umysłowi)


Średni wiek / staż pracy


KARSAN

How can we help you?