NÁŠ PROFIL

Celkový počet zamestnancov: 1082


Karsan momentálne zamestnáva 1082 zamestnancov vo vekovom priemere 36 rokov, z ktorých 203 pracuje v oblasti administratívy a 879 v oblasti výroby a služieb zákazníkom.  

75% zamestnancov v administratíve má ukončené bakalárske štúdium, kým 25% má ukončené
magisterské štúdium, čím sa Karsan dostáva nad štandard v oblasti priemyslu.

471 zamestnancov v oblasti výroby a služieb zákazníkov má ukončenú strednú priemyselnú školu, 141 nadstavbu-bakalárske štúdium, 66 strednú školu a 201 základnú školu. 84% administratívnych zamestnancov plynule ovláda jeden cudzí jazyk a 13% dva cudzie jazyky. 
 


Vzdelanie zamestnancov v oblasti administratívy


Odbornosť zamestnancov v oblasti administratívy


Vzdelanie zamestnancov v oblasti výroby a služieb zákazníkom


Pomer mužov/žien (administratíva)


Priemerný vek / Služobný vek