PODNIKATEĽSKÝ MODEL

Podnikateľský model Karsanu, spoločnosti s prestížnym postavením na tureckom automobilovom trhu sa skladá zo štyroch hlavných oblastí prevádzky:


Tieto oblasti sú "Original Equipment Manufacturing (OEM)", ktoré poskytujú vývojové, výrobné, marketingové, predajné a popredajné služby pre vozidlá značky Karsan na domácich trhoch av zahraničí,„Integrované strategické partnerstvá“ poskytujú služby v oblasti výroby, marketingu, predaja a popredajné služby pre značky, ktoré sa majú za cieľ presadiť sa na regionálnom trhu, „Zmluvná výroba“ zameraná na dizajn a projektovanie a zároveň výrobu pre silné globálne značky a „Ostatné prevádzky“ pokrývajúce viacero oblastí služieb, ktoré spoločnosť poskytuje domácim a zahraničným výrobcom.

 

Strategické partnerstvá a Zmluvná výroba
 

Strategické Partnerstvo:

Menarinibus
BMW

                  Zmluvná Výroba

                 Kabíny Traktorov
                 Hyundai

Výrobca pôvodného zariadenia (OEM)

Karsan JEST, Karsan ATAK, Karsan STAR, Concept V1

Integrované a Priemyselné Služby

Garážovým Manažmentom
MAAS