STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ A ZMLUVNÁ VÝROBA

Strategické Partnerstvá:


Hyundai

Pokračujúce strategické partnerstvo s Hyundai Motor Corporation, piatym najväčším výrobcom automobilov na svete v oblasti výroby minibusov, dodávok a kabín podvozkov série H350.Menarinibus

Pokračujúce strategické partnerstvo s Industry Italiana Autobus, pre ktorú Karsan vyrobil už 1500 kusov autobusov v rozpätí dĺžok 10.6 - 18m pre rôzne krajiny.Zmluvná Výroba
Turk Traktor / Kabíny Traktorov

Pokračujúca dohoda s Turk Traktor, vedúcou spoločnosťou v oblasti poľnohospodárstva s kapacitou výroby 10 000 jednotiek ročne. Proces pozostáva z dizajnu, zvárania, natierania, lakovania a montáže.Ostatné

  • Kamióny Renault (Premium Lander / Premium Long Route)