VÅR PROFIL

Totalt antall ansatte: 1082

Karsan sysselsetter for tiden 1082 medarbeidere med en gjennomsnittsalder på 36 år, hvorav 203 arbeider i administrasjonen og 879 innen produksjon og felttjenester.  

75 % av medarbeiderne i administrasjonen har bachelorgrad, mens 25 % har mastergrad, noe som bringer Karsan langt utover bransjestandardene.

Medarbeiderne i produksjon og felttjenester består av 471 industrielle yrkesfaglige videregående skoler, 141 bachelor-kandidater, 66 høyskoleutdannede og 201 med grunnskoleutdanning. 84 % av kontormedarbeiderne kan et fremmedspråk flytende og 13 % kan et ekstra fremmedspråk flytende. 


Utdanningsbakgrunn for administrasjonsavdelingen


Utdanningsbakgrunn administrasjonsavdelingen


Utdanningsbakgrunn produksjon og feiltjenester


Fordeling menn/kvinner (kontor)


Gjennomsnittsalder / ansiennitet


KARSAN

How can we help you?