VÅRE SELSKAPER

KARSAN EUROPE

Karsan Italy S.r.l. ble etablert i Torino i Italia 12. desember 2014, som et heleid datterselskap av Karsan. Selskapets navn ble endret til Karsan Europe S.r.l. i oktober 2015. Det ble etablert med sikte på å øke eksportpotensialet til Karsan. Selskapet driver med markedsføring, salg og ettersalgstjenester for Karsans merker JEST, ATAK og STAR.

KARSAN

How can we help you?