MOBILITETSTJENESTER

 

Karsan tilpasser seg de nye teknologiene og følger nye trender nøye!

 

Vi er den første investoren for MAAS, som er en forkortelse av Mobility as a Service, som gir en alternativ løsning på bileierskap. I denne forbindelsen kombinerer MaaS tjenester fra forskjellige transportleverandører til én enkelt mobiltjeneste, og fjerner dermed bryet med planlegging og engangsbetalinger.

 

Siden lanseringen har MaaS blitt populær i mange store europeiske byer og vokser hver dag.

KARSAN

How can we help you?