OMFANGET AV INTEGRERTE TJENESTER

Omfanget av Integrerte Tjenester Mottak av kjøretøy

Alle busser blir mottatt av mottaksteamet når de fullfører sine daglige tjenester og kommer tilbake til terminalen.

Mottaksteamet gjennomfører en ekstern undersøkelse av alle kjøretøyer med den ferdig utarbeidede sjekklisten og utsteder et vedlikeholdskort i tråd med resultatene av undersøkelsen samt krav/uttalelser fra sjåføren. 

Teamet sender deretter det aktuelle kjøretøyet til de nødvendige avdelingene. (Til feilsøking og reparasjoner, vedlikehold, dekkskift, stangjustering etc.)
 

Omfanget av Integrerte Tjenester Manøvrering og parkering

Etter undersøkelsen og klargjøringen av vedlikeholdskortene blir busser flyttet til påfyllingsstasjonen av manøvreringsførere og kjøres gjennom et automatisk bilvaskesystem før fylling av drivstoff.

Hvis de vurderes som skadet eller har feil, blir bussene sendt til de aktuelle verkstedene. Kjøretøyer uten funksjonsfeil eller skader parkeres på parkeringsplassen.
 

Omfanget av Integrerte Tjenester Fylling av drivstoff

Bussene som aksepteres av manøvreringsførerne blir sendt til drivstoffstasjonen. Drivstoffpersonellet fyller drivstoff og bussene blir flyttet til de aktuelle avdelingene av manøvreringsførerne. Denne prosessen utføres enten med drivstoffpumper (for dieseldrevne kjøretøyer) eller passende dispensere i CN-anlegget (for kjøretøyer med CNG-systemer).

Omfanget av Integrerte Tjenester Vedlikehold og reparasjoner

I henhold til informasjonen oppgitt på vedlikeholdskortet blir kjøretøyene flyttet til relevante avdelinger av manøvreringsførerne. Det ansvarlige personellet undersøker rapportene og utfører nødvendige prosedyrer. Reparasjons- og vedlikeholdsarbeider utføres i den mekaniske avdelingen.

Ved fysiske skader blir kjøretøyene reparert av de ansatte på karosseriverkstedet etter at skaderapporten er utarbeidet.

Hvis noen av dekkene er skadet, utføres nødvendige operasjoner på dekkverkstedet.

Etter at alle prosesser er utført, blir bussene flyttet til parkeringsplassen av manøvreringsførerne.
 

Omfanget av Integrerte Tjenester Rengjøring

Først utføres en utvendig vask på parkeringsplassen av rengjøringspersonellet, og deretter rengjøres de innvendige delene av kjøretøyene i detalj. Etter rengjøringen utføres en hygiene- og desinfiseringsprosess.

Omfanget av Integrerte Tjenester Veihjelp

Eventuell sammenbrudd eller uventet tilstand som kan oppstå i løpet av dagen, blir varslet til kommunikasjonssenteret. Basert på varselet kommer et ekspertteam og bruker fullt utstyrte mobile kjøretøyer.

Hvis kjøretøyet er parkert på et egnet sted, sørges det for nødvendige tiltak, og kjøretøyet fortsetter i tjenesten.

Hvis kjøretøyet må taues til et verksted, underretter teamet om situasjonen til senteret og en kranbil blir sendt til stedet.

Mobile veihjelpkjøretøyer er vanligvis stasjonert i nærheten av de vanligste bussrutene. Målet med denne tjenesten er å komme til stedet der sammenbruddet/problemet oppsto innen maks. 25 minutter etter å ha blitt informert.

Daglige varsler/anrop om veihjelp blir analysert for å planlegge og gjennomføre nødvendige forebyggende vedlikeholdsreparasjoner for å redusere frekvensen på sammenbrudd.
 

Omfanget av Integrerte Tjenester Dekkvedlikehold

Dekkmønsterdybder og den generelle tilstanden på dekkoverflaten og sideveggene på kjøretøyene som er i bruk, kontrolleres og måles regelmessig. Dekk med lavere mønsterdybde enn de lovbestemte verdiene erstattes med nye.  Tilsvarende utføres balansering i samsvar med den periodiske vedlikeholdsmatrisen og de relevante tekniske spesifikasjonene. 

Ved punktering under kjøring blir et fullt utstyrt veihjelpskjøretøy sendt til stedet for å skifte dekk. Om nødvendig inkluderer tjenestene også levering og montering av vinterdekk iht. forholdene og den foretrukne typen dekk for å sikre sikker kjøring.
 

Omfanget av Integrerte Tjenester CNG-stasjon

Tjenestene inkluderer installasjon og igangkjøring av en CNG-stasjon som gir mer effektive CNG-tjenester, f.eks. en drivstofftype som bidrar til bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av skadestoffer.

For å sikre sømløs funksjon på tjenestene, gjelder visse vedlikeholdsprosedyrer for CNG-stasjonene. Tilsvarende leveres forbindelsen mellom fyllautomatisering og CNG-dispenser og de tilhørende kontrollene og tilsynet i samme servicepakke. 

Installasjon og igangkjøring av CNG-stasjonene i Istanbul IETT Kağıthane-terminalen, IETT Hasanpaşa-terminalen og Yazır-terminalen i Konya kommune ble utført av Karsan.
 

KARSAN

How can we help you?