Πεδίο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών | Karsan
KARSAN

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

ΠΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα λεωφορεία παραλαμβάνονται από την ομάδα υποδοχής όταν ολοκληρώνουν τις καθημερινές υπηρεσίες τους και επιστρέφουν στο τερματικό σταθμό.

Η ομάδα υποδοχής πραγματοποιεί μια εξωτερική εξέταση σε όλα τα οχήματα χρησιμοποιώντας τον προκαθορισμένο κατάλογο ελέγχου και εκδίδει μια κάρτα συντήρησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επισκόπισης καθώς και τις απαιτήσεις / δηλώσεις του οδηγού.

Στη συνέχεια η ομάδα στέλνει τα σχετικά οχήματα στα αρμόδια τμήματα (αντιμετώπισης προβλημάτων και την επισκευής, συντήρησης, αλλαγής ελαστικών, ρύθμισης ράβδων, κ.λ.π.)
 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τα λεωφορεία παραλαμβάνονται από οδηγούς του συνεργείου και αποστέλλονται στο σταθμό τροφοδοσίας. Το προσωπικό τροφοδοσίας τα γεμίζει με καύσιμο και τα λεωφορεία μετακινούνται στα αρμόδια τμήματα με οδηγούς του συνεργείου. Αυτή η διαδικασία εκτελείται είτε με αντλίες καυσίμου (για πετρελαιοκίνητα οχήματα) είτε με κατάλληλους διανεμητές στη μονάδα CNG (για οχήματα κινούμενα με αέριο CNG).
 

ΕΛΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Μετά την εξέταση και την προετοιμασία των καρτών συντήρησης, τα λεωφορεία μετακινούνται στον σταθμό ανεφοδιασμού με οδηγούς του συνεργείου και περνούν από αυτόματο σύστημα πλύσης αυτοκινήτων πριν την τροφοδοσία.

Αν θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί ζημιά ή ότι είναι ελαττωματικά, τα οχήματα αποστέλλονται στα σχετικά εργαστήρια. Τα οχήματα χωρίς δυσλειτουργία ή ζημιά σταθμεύονται στο χώρο στάθμευσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στις κάρτες συντήρησης, τα οχήματα μετακινούνται στα σχετικά τμήματα με οδηγούς του συνεργείου. Το υπεύθυνο προσωπικό εξετάζει τις επισημάνσεις και εκτελεί τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης εκτελούνται στο τμήμα μηχανικών.

Σε περίπτωση φυσικής ζημιάς, τα οχήματα επισκευάζονται από το προσωπικό αμαξώματος μετά την εξέταση της έκθεσης ζημιών.

Εάν κάποιο από τα ελαστικά είναι κατεστραμμένο, οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται στο εργαστήριο ελαστικών.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, τα λεωφορεία μετακινούνται με οδηγούς του συνεργείου στο χώρο στάθμευσης.
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πρώτον, πραγματοποιείται εξωτερική πλύση στο χώρο στάθμευσης από το προσωπικό καθαρισμού και στη συνέχεια τα εσωτερικά μέρη των οχημάτων καθαρίζονται λεπτομερώς. Μια διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό.
 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Οποιαδήποτε βλάβη ή απροσδόκητη κατάσταση που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναφέρεται στο κέντρο επικοινωνιών. Με βάση αυτή την ειδοποίηση, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προσεγγίζει τη θέση του συμβάντος χρησιμοποιώντας πλήρως εξοπλισμένα κινητά οχήματα.

Εάν το όχημα είναι σταθμευμένο σε κατάλληλο χώρο, εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντιμετώπιση και το όχημα συνεχίζει την υπηρεσία του.

Εάν το όχημα πρέπει να ρυμουλκηθεί σε συνεργείο, η ομάδα ενημερώνει το κέντρο για την κατάσταση και ένα ρυμουλκό φορτηγό αποστέλλεται στη θέση του συμβάντος.

Τα οχήματα οδικής βοήθειας συνήθως παραμένουν κοντά στις συχνά χρησιμοποιούμενες διαδρομές των λεωφορείων. Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να φτάσει στη τοποθεσία της βλάβης / προβλήματος εντός 25 λεπτών από την ενημέρωσή της.

Οι καθημερινές ειδοποιήσεις / κλήσεις οδικής βοήθειας αναλύονται για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των αναγκαίων δράσεων προληπτικής συντήρησης-επισκευής προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός των βλαβών.
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα βάθη του πέλματος των ελαστικών και η γενική κατάσταση της επιφάνειας των ελαστικών και των πλευρικών τους τοιχωμάτων, των οχημάτων που βρίσκονται σε χρήση, ελέγχονται και μετριούνται τακτικά. Τα ελαστικά με μικρότερο βάθος ελαστικού πέλματος από τις προκαθορισμένες τιμές αντικαθίστανται με νέα. Παρομοίως, η υπηρεσία εμπρόσθιας ευθυγράμμισης τροχών εκτελείται σύμφωνα με τον σύνθετο πίνακα περιοδικής συντήρησης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Σε περίπτωση έκρηξης ελαστικού κατά τη λειτουργία, ένα πλήρως εξοπλισμένο όχημα οδικής βοήθειας αποστέλλεται στη σκηνή συμβάντος για να αλλάξει το ελαστικό/(ά). Εάν είναι απαραίτητο, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης την παροχή και τοποθέτηση χειμερινών ελαστικών σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τον προτιμώμενο τύπο ελαστικού για την εξασφάλιση ασφαλέστερης οδήγησης.

ΣΤΑΘΜΟΙ Αερίου CNG

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθμών παροχής αερίου CNG που παρέχουν πιο αποδοτικές υπηρεσίες CNG, ένα είδος καυσίμου που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση της εκπομπής επιβλαβών αερίων.

Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υπηρεσιών, ισχύουν ορισμένες διαδικασίες συντήρησης για τους σταθμούς αερίου CNG. Ομοίως, η σύνδεση μεταξύ του αυτοματισμού πλήρωσης και του διανομέα του CNG και οι σχετικοί έλεγχοι και εποπτείες παρέχονται μέσα στο ίδιο πακέτο υπηρεσιών.

Οι εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των σταθμών αερίου CNG στην Κωνσταντινούπολη στους τερματικούς σταθμούς του οργανισμού  στο Kağıthane, στο  Hasanpaşa και στο  Yazır του Δήμου Konya πραγματοποιήθηκαν από την Karsan.