ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ

Η Karsan έχει αναπτύξει και εξειδικεύεται σε έργα διαχείρισης συνεργείων "με-το-κλειδί-στο-χέρι".

Παρέχουμε πλήρη εξυπηρέτηση στους Δήμους, από σταθμούς πλήρωσης με αέριο CNG έως τη συντήρηση και προετοιμασία των λεωφορείων για τις υπηρεσίες της επόμενης ημέρας.

Σήμερα λειτουργούμε συνεργεία σε 3 διαφορετικές χώρες, 16 διαφορετικές πόλεις και σε πάνω από 35 τοποθεσίες συνολικά, ένα από τα οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σταθμός πλήρωσης με αέριο CNG στην Ευρώπη.

Η Karsan σήμερα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συνεργείων για 1643 λεωφορεία, εκ των οποίων 862 αερίου CNG και 781 πετρελαιοκίνητα οχήματα, συνολικά σε όλες τις τοποθεσίες, σε συνολική επιφάνεια 440.000 τετραγωνικών μέτρων.
 

Σταθμοί αερίου CNG

Κουβούκλιο Πλήρωσης με αέριο CNG 2.500m2
Περιοχή Συμπιεστή: 1200m2

Συνεργεία

Περιοχή Συντήρησης: 20650m2
Αποθήκευση Ανταλλακτικών: 3920m2
Γραφεία: 1700m2
Περιοχές Εξωτερικής Πλύσης: 6800m2
Χώροι Στάθμευσης: 403500m2

 

Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης

Η Karsan παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για 247 12-μετρα αερίου CNG και 310 18-μετρα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία της IETT της Κωνσταντινούπολης σε όλες τις τοποθεσίες.

Ο σταθμός πλήρωσης αερίου CNG της IETT, που ιδρύθηκε απο την Karsan και που διαχειρίζεται η ίδια, κατατάσσεται στην πρώτη θέση στην Τουρκία και δεύτερος στην Ευρώπη ως ο μεγαλύτερος σταθμός πλήρωσης αερίου CNG.

Ο σταθμός έχει δυνατότητα πλήρωσης 240 λεωφορείων αερίου CNG σε έξι ώρες, ενώ 16 λεωφορεία μπορούν να πληρωθούν ταυτόχρονα σε 20 λεπτά.

Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Οργανισμός IETT (Ηλεκτρικού, Τραμ, Σηράγγων) Κωνσταντινούπολης
Δήμος Kocaeli

Ο Karsan παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για 240 12-μετρα λεωφορεία αερίου CNG, μαζί με πετρελαιοκίνητα λεωφορεία 38 μέτρων και 31,6 μέτρων για τον Δήμο Kocaeli σε όλες τις τοποθεσίες.

Δήμος Kocaeli
Δήμος Kocaeli
Δήμος Kocaeli
Δήμος Konya

Η Karsan παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για 124 12-μετρα και 62 18-μετρα λεωφορεία αερίου CNG, μαζί με 14 6-μετρα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία για το Δήμο Konya σε όλες τις τοποθεσίες.

Δήμος Konya
Δήμος Urfa

Η Karsan παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για 24 18-μετρα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και 1 6-μετρο για το Δήμο Urfa σε όλες τις τοποθεσίες.

Ιταλία

Η Karsan παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για 276 πετρελαιοκίνητα και 189 λεωφορεία αερίου CNG  για Δήμους της Ιταλίας σε όλες τις περιοχές.

Ρουμανία

Η Karsan παρέχει πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση μέσω της υποστήριξης του διανομέα της "Karsan Romania" στην Ρουμανία στις περισσότερες περιοχές των Δήμων Sibiu και Brasov για 40 12-μετρα, 52 18-μετρα και 30 10,6-μέτρων λεωφορεία
 

Ουγγαρία

Η Karsan παρέχει πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση μέσω της υποστήριξης τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών για 16 πετρελαιοκίνητα λεωφορεία ATAK.

KARSAN

How can we help you?