ПРОФИЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Брой на служителите  : 1082От 1082 служители на Карсан, 203 са административен персонал и 879 са производствен персонал и персонал за полеви услуги.

75% от административния персонал е с висше образование, а 25% са с магистърска степен, следователно Карсан е доста над средното ниво в автомобилния сектор. 471 от производственния персонал и персонал за полеви услуги са завършили  професионални гимназии, 141 висше-полувисше, 66 гимназии и 201 са с основно образование.

Средната възраст на младите служители е 36, като между тях заемат място 120 инженери. 84% от служителите са в мениджърския състав и владеят много добре най-малко по един чужд език, а 13%  са с по два чужди езика .
 


Ниво на образование на административния персонал


Формиране на административния персонал


Обучение на производствения персонал и персонала за полеви услуги


Съотношение на мениджърския състав


Средна Възраст-Йерархия На Всички Служители


KARSAN

Как можем да ви помогнем?