Personal Data Sharing and Communication Permission | Karsan
KARSAN

Как можем да Ви бъдем полезни?

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕКСТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 


Ние, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (“Компанията”), показваме максимална чувствителност към сигурността на вашите лични данни. В този контекст ние отдаваме голямо значение на обработката и запазването на всички лични данни, принадлежащи на всички лица, свързани с Дружеството, включително нашите клиенти, ползващи се от нашите продукти и услуги, в съответствие със Закона за защита на личните данни (Закон за ППД) с пълно разбиране на тази отговорност, като „Контролер на данни“, ние обработваме Вашите лични данни в рамките на ограниченията, наложени от законодателството, както е обяснено по-долу:


1. Събиране и обработка на лични данни и цели за обработка


В зависимост от продуктите, услугите или бизнес операциите, предоставени от нашата компания, личните ви данни могат да се събират устно, писмено или по електронен път чрез автоматични или неавтоматични инструменти чрез офиси, клонове, дилъри, кол центрове, уебсайтове, канали за социални медии, Вашите лични данни ще се събират, обработват и актуализират, докато продължавате да се възползвате от продуктите и услугите на нашата компания.


В допълнение, вашите лични данни могат да бъдат обработвани, когато използвате нашия център за обаждания или уебсайт с намерение да се възползвате от услугите на компанията; или посетете нашата компания или уебсайт; или да участвате в обучения, семинари или събития, организирани от нашата компания.


Събраните от вас лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с членове 5 и 6 от Закона за ППД, които регулират условията и целите за обработка на данни с цел: гарантиране, че нашите бизнес единици извършват необходимите работи, за да можете да се възползвате от нашите продукти и услуги ; Предоставяне на персонализирани продукти и услуги в зависимост от Вашата преценка, навици за ползване и нужди; осигуряване на правна и търговска сигурност на нашата компания, както и на лицата в делови взаимоотношения с нашата компания (административни дейности, свързани с комуникации в рамките на Дружеството, осигуряване на физическа сигурност и надзор в помещенията на Дружеството, процеси на оценка за бизнес партньори / клиенти / доставчици - упълномощени длъжностни лица или служители, както и процес на спазване на законодателството и финансови въпроси и др.); определяне и реализиране на търговски и бизнес стратегии на нашата компания; и накрая, изпълнение на политиката за човешките ресурси на нашата компания.


2. Как и за какви цели могат да бъдат прехвърляни обработените лични данни


Събраните от вас лични данни могат да бъдат прехвърляни на нашите бизнес партньори, доставчици, акционери, публични институции и частни лица, упълномощени от закона в съответствие с членове 8 и 9 от Закона за ППД, които регламентират условията и целите за обработка на данни с цел: нашите бизнес звена извършват необходимите работи, за да се възползвате от нашите продукти и услуги; Предоставяне на персонализирани продукти и услуги в зависимост от Вашата преценка, навици за ползване и нужди; осигуряване на правна и търговска сигурност на нашата компания, както и на лицата в делови взаимоотношения с нашата компания (административни дейности, свързани с комуникации в рамките на Дружеството, осигуряване на физическа сигурност и надзор в помещенията на Дружеството, процеси на оценка за бизнес партньори / клиенти / доставчици - упълномощени длъжностни лица или служители, както и процес на спазване на законодателството и финансови въпроси и др.); определяне и реализиране на търговски и бизнес стратегии на нашата компания; и накрая, изпълнение на политиката за човешките ресурси на нашата компания.


3. Методи и правни основания за събиране на лични данни


Вашите лични данни се събират устно, писмено или по електронен път, така че нашата компания да може да предоставя своите продукти и услуги в рамките на правната рамка за горепосочените цели, като напълно и правилно изпълнява задълженията си, произтичащи от съответния договор и закон. Вашите лични данни, събрани по тази правна причина, могат да бъдат обработвани и прехвърляни с цели, посочени в членове 1 и 2 от този текст, в обхвата на условията и целите за обработка на лични данни, определени в членове 5 и 6 от Закона за ППД.


4. Права на притежателя на личните данни, посочени в чл. 11 от Закона за ППД


При условие, че притежателите на лични данни предоставят на нашата компания претенциите си, свързани с техните права, чрез посочените по-долу средства в този информационен текст, нашата компания ще финализира претенцията в срок от тридесет дни най-късно безплатно, в зависимост от качеството на иска. , Все пак, в случай, че Комитетът за защита на личните данни наложи цена, ще бъде събрано плащане по тарифа, определена от нашата компания. В този обхват притежателите на лични данни имат право:


• За да научите дали техните лични данни се обработват, 
Да изисква информация в случай, че данните им се обработват, 
• Да се ​​научи целта за обработка на данните и дали тя се използва за тази цел, 
• Да знаят за трети лица, получаващи съответните лични данни у дома или в чужбина, 
• да претендира за коригиране на личните данни, в случай че е непълно или неправилно обработено, и в този обхват, да изиска уведомяване на третите лица, на които са прехвърлени личните данни, 
• да изисква заличаване или разпореждане с лични данни и да уведомява третите лица, които са получили данните от такъв акт, в случай, че причините за обработката на личните данни изчезнат, въпреки че съответните данни са обработени в съответствие с разпоредбите на закона относно PPD и други съответни регламенти, 
• да възрази срещу резултатите от анализите на обработени данни, извършени изключително от електронни системи, ако те са в ущърб на притежателите на лични данни, 
• да предяви иск за обезщетение за вредите, в случай че възникне вреда поради обработката на лични данни в нарушение на закона.


Съгласно параграф 1 от чл. 13 от Закона за ППД, можете да подадете своите претенции към нашата компания писмено или по друг начин, определен от Съвета за защита на личните данни, за да използвате вашите права, посочени по-горе. Тъй като Съветът все още не е определил каквито и да било средства за комуникация, трябва да подадете молбата си в нашата компания в писмена форма, както се изисква от Закона за ППД. В тази рамка, каналите и методите за подаване на заявленията ви в писмена форма, както е определено в член 11 от Закона за ППД, са обяснени по-долу:


За да използвате гореспоменатите права, моля, изпратете молбата си, включително необходимите ви пълномощия, както и обяснения за правото, за което твърдите, че използвате, измежду посочените в член 11 от Закона за ППД, като попълните формуляра в www. адрес на karsan.com.tr и изпращане на подписано копие на документа на нашия адрес: Hasanağa Организирайте Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA, заедно с вашите пълномощия чрез лична доставка или чрез нотариус или чрез други методи, определени в Закона за PPD.