KONSERWACJA POJAZDU | Karsan
KARSAN

Jak możemy Ci pomóc?

KONSERWACJA POJAZDU

Radzimy uważnie zapoznać się z zaleceniami podanymi w nagłówkach, aby móc w korzystać z pojazdu w najlepszy możliwy sposób.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODCZAS CYKLU EKSPLOATACYJNEGO


Konserwacja powłoki lakierniczejPodstawowym procesem gwarantującym dobry stan powłoki lakierniczej jest mycie pojazdu. Częstotliwość mycia zależy od warunków i środowiska, w których pojazd jest użytkowany. Na przykład, jeśli pojazd jest użytkowany w miejscach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza lub na drogach skropionych solą, zalecane jest jego częste mycie.

W przypadku mycia wodą pod wysokim ciśnieniem należy pamiętać, by dysza urządzenia ciśnieniowego znajdowała się co najmniej 50 cm od nadwozia, aby uniknąć uszkodzeń powłoki lakierniczej. Należy pamiętać, że przedłużone użycie wody pod ciśnieniem skutkować będzie uszkodzeniem powłoki lakierniczej nadwozia.

Nie należy myć pojazdu, jeśli był on zaparkowany przez dłuższy czas na słońcu lub gdy pokrywa silnika jest gorąca - może to skutkować uszkodzeniem warstwy lakieru bezbarwnego.

W miarę możliwości nie należy parkować pod drzewami - substancje żywiczne wytwarzane przez wiele drzew nadają lakierowi matowy wygląd i intensyfikują proces przyspieszania procesu korozyjnego.

Ptasie odchody należy zmywać natychmiast, szczególnie jeśli znajdowały się na powłoce lakierniczej przez dłuższy czas. Ich kwasowość jest szkodliwa dla lakieru. Konserwację lakieru należy wykonywać normalnie raz w roku, a jeśli pojazd użytkowany jest w środowisku lesistym lub zapylonym - co sześć miesięcy.


Konserwacja wnętrza pojazduW trakcie czyszczenia elementów wnętrza pojazdów nie należy używać środków czyszczących o działaniu kwaśnym. Nie rozpylać perfum itp. do lub wokół kanałów wentylacyjnych pojazdu. W zależności od jakości tych chemikaliów istnieje możliwość uszkodzenia schowka lub komponentów z tworzyw sztucznych.


Osprzęt elektrycznyNieprawidłowe modyfikacje i naprawy dokonane w układzie elektrycznym (w elektronicznych jednostkach sterujących - ECU) i ich wykonanie bez uwzględnienia charakterystyki takiego układu mogą prowadzić do awarii, a nawet zagrożenia pożarowego.


Układ kierowniczy:Podczas wszelkiej regulacji kierownicy pojazd musi być nieruchomy, a silnik musi wyłączony. Nie wolno w ogóle przeprowadzać żadnych czynności posprzedażnych ingerujących w układ kierowniczy lub kolumnę kierowniczą (instalacja systemów antykradzieżowych itp.). Może to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy pojazdu. Gwarancja może ulec unieważnieniu.


Układy grzewcze i wentylacyjne:Klimatyzacja jest objęta bezpośrednią gwarancją producenta. Pamiętać o serwisowaniu i sprawdzeniu układu klimatyzacji przed rozpoczęciem sezonu.

Urządzenie musi być włączane przy niskiej prędkości na pierwszym biegu, aby sprężarka nie została uszkodzona z powodu nieużytkowania przez dłuższy czas.

W miesiącach zimowych, w których układ klimatyzacji nie jest użytkowany, należy uruchamiać go przez 10-15 minut co najmniej raz w 15-dniowym okresie, aby latem uzyskać wysoką wydajność układu.

Ponieważ w pojeździe stojącym przez dłuższy czas na słońcu temperatura wzrasta, po włączeniu układu klimatyzacji należy na krótki czas otworzyć okna w pojeździe, aby umożliwić szybszą ucieczkę nagrzanego powietrza z jego wnętrza i poprawić skuteczność pracy układu. Należy także pamiętać, że wysadzanie/zabieranie pasażerów, liczba pasażerów i otwarte/zamknięte okna pojazdu to czynniki, które także wpłyną na skuteczność układu chłodzenia wnętrza pojazdu.


PaliwoPaliwo powinno być zgodne z normą EN 590 Euro regulującą charakterystykę oleju napędowego. Nie należy stosować niezatwierdzonych paliw, takich jak biodiesel, morski olej napędowy ani dodatków do paliwa. Stosowanie paliwa niezgodnego z normami doprowadzi do trwałego uszkodzenia elementów silnika, zwłaszcza wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia.


AkumulatorNieprawidłowa instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego może doprowadzić do poważnego uszkodzenia wielu układów pojazdu. W przypadku chęci zainstalowania dodatkowych akcesoriów po zakupie pojazdu (takich jak systemy alarmowe, nagłośnienie, telefon komórkowy, zestaw samochodowy), które będą pobierać napięcie w trybie ciągłym, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem marki Karsan. Przeszkolony personel nie tylko doradzi w wyborze najbardziej odpowiednich akcesoriów z dostępnego asortymentu, ale także sprawdzi, czy pojazd został odpowiednio wyposażony w układ ładowania elektrycznego, rozrusznik oraz inne układy i ustali, czy należy zainstalować akumulator o większej pojemności.

Ponadto stan naładowania akumulatora w pojeździe należy skontrolować na początku sezonu zimowego na ewentualną możliwość zamarznięcia elektrolitu.


Wycieraczka szyby przedniejNigdy nie wykorzystywać wycieraczki do zgarniania śniegu i lodu gromadzącego się na przedniej szybie. W tych warunkach silnik wycieraczki zostanie przeciążony, co spowoduje aktywację jego układu ochronnego i zatrzymanie wycieraczki na kilka sekund. Jeśli wycieraczki nie podejmą ponownej pracy, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem marki Karsan.


Kontrola poziomu cieczyPodczas uzupełniania poziomu cieczy nie wolno mieszać różnych rodzajów cieczy i nie używać jakichkolwiek płynów ani płynów niezamarzających innych, niż zalecane dla układu chłodzenia. Ponieważ ciecze te mogą nie być ze sobą kompatybilne, może to prowadzić do uszkodzenia części silnika, zwłaszcza układu chłodzenia. Poziom oleju silnikowego i płynu chłodzącego należy kontrolować co 2000 kilometrów lub co najmniej raz w miesiącu

REDUKOWANIE ZUŻYCIA PALIWA I ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA POJAZDU W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA


Konserwacja pojazduKonieczne jest przeprowadzenie procedur kontroli i konfiguracji określonych w harmonogramie „okresowej konserwacji”. Silniki, skrzynie biegów, układy wentylacji i układy napędowe pojazdów, które nie są regularnie serwisowane, nie działają z maksymalną wydajnością. Skutkuje to zużywaniem przez pojazd większej ilości paliwa i generowaniem wyższej emisji CO2. Może to również skutkować poważnym i trwałym uszkodzeniem silnika.

Możesz bezpiecznie dostarczyć pojazd do naszego zespołu specjalistów, poprzez dostarczenie go do autoryzowanych punktów serwisowych marki Karsan w zalecanych okresach konserwacji. Pamiętaj, że punktualnie i terminowo serwisowany pojazd będzie bardziej niezawodny i zachowa większą wartość przy odsprzedaży.


OponyRegularnie sprawdzać ciśnienie w oponach, w odstępach krótszych niż 4 tygodnie. Gdy ciśnienie jest zbyt niskie, opór toczenia wzrośnie podobnie jak zużycie paliwa i poziomy emisji CO2. Skutkować to może również nieregularnym zużyciem opon i uszkodzeniem do poziomu, w którym opony nie będą nadawać się do użytku. Także ustawienie zbieżności kół i wyrównoważenie wszystkich opon w zależności od sposobu użytkowania pojazdu i warunków drogowych jest ważne z punktu widzenia żywotności opon i bezpieczeństwa jazdy.


Przekraczanie ładowności dopuszczalnejEksploatacja pojazdu w odpowiednich wartościach granicznych ustalonych dla ładowności jest istotna zarówno dla bezpieczeństwa jazdy, zużycia pojazdu jak i gwarancji. Obciążenie i obecność akcesoriów pojazdu mają wpływ na jego zużycie paliwa i stabilność.


Urządzenia elektryczneZ urządzeń elektrycznych należy korzystać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dodatkowe reflektory, wycieraczki szyby przedniej i wentylator nagrzewnicy zwiększają zużycie paliwa (do +25% na drogach miejskich), z powodu ich zapotrzebowania na duże ilości energii.


Układ klimatyzacjiUkład klimatyzacji zwiększa zużycie paliwa (średnio o około 20%) i znacznie wpływa na charakterystykę pracy silnika. Jeśli temperatura na zewnątrz pojazdu jest odpowiednia, w celu zapewnienia wentylacji wnętrza pojazdu należy otworzyć okno. Jeśli jednak pojazd porusza się ze znaczną prędkością, zamiast otwierania okna zalecamy korzystanie z układu klimatyzacji.


Filtr DPF Pojazd najlepiej jest użytkować w przedziale obrotów od 2000 obr./min do 2500 obr./min, aby zapewnić, że pojazd będzie zarówno oszczędnie obchodził się z paliwem, jak i nie dopuścić do zapchania filtra DPF (Diesel Particulate Filter). 

Ponieważ czyszczenie filtra DPF nie jest wystarczające w pojazdach użytkowanych w przedziale obrotów silnika poniżej 800 obr./min;

Powoduje to gromadzenie się cząstek paliwa w filtrze DPF,

Włączanie się układu wentylatora chłodnicy niezależnie od temperatury powietrza i chłodzenia silnika,

Stałe włączanie i wyłączanie się układu wentylatorów w krótkich odstępach czasu,

Mieszanie się paliwa z olejem silnikowym, prowadzące do pogorszenia się charakterystyki pracy oleju silnikowego. 

W takim przypadku, aby układ DPF odbył cykl regeneracji manualnej, użytkownik musi;

  1. Zredukować przełożenie skrzyni biegów pojazdu,
  2. Nie obniżać prędkości silnika do poziomu 2500 obr./min - 3000 obr./min,
  3. Utrzymywać pojazd w tych warunkach, aż do wyłączenia układu wentylatora.
  4. Jeśli pojazd znajduje się w ruchu miejskim, nie będzie mógł wykonać tej operacji podczas aktywnej funkcji Stop/Start, wystarczy zatem utrzymywać obroty silnika pojazdu na poziomie 3000 obr./min przy normalnym natężeniu ruchu i poruszaniu się pojazdu z normalna prędkością. 

Ten sposób jazdy pomoże automatycznie udrożnić filtr DPF.

Używany olej silnikowy musi wskazywać specyfikację dla filtra DPF. Na pojemniku z olejem powinno znajdować się oświadczenie mówiące o tym, że medium nadaje się do pojazdów z filtrem DPF.


Uruchamianie silnikaNie nagrzewać silnika wysokimi lub niskimi prędkościami podczas postoju pojazdu. W tych warunkach silnik nagrzewa się znacznie wolniej, zwiększając pobór energii elektrycznej i emisje gazów spalinowych. Z tego też powodu, w odniesieniu do zużycia paliwa, wskazane jest powolne ruszanie pojazdem wkrótce po uruchomieniu silnika i unikanie wysokich prędkości obrotowych, do chwili osiągnięcia przez silnik zalecanej temperatury. W ten sposób silnik nagrzeje się szybciej.


Niepotrzebne manewryNie doprowadzać silnika do pracy z wysoką prędkością obrotową podczas oczekiwania na światłach lub przed jego zatrzymaniem. Ten rodzaj użytkowania silnika prowadzi wyłącznie do zwiększonego zużycia paliwa i zanieczyszczania środowiska.


Zmiana przełożeńPrzejście w kierunku przełożenia bezpośredniego (w górę) może nastąpić w sprzyjających warunkach drogowych. Korzystanie z niższego biegu w celu osiągnięcia wyższego momentu obrotowego skutkuje zwiększeniem zużycia paliwa. I podobnie - niepotrzebne użycie wyższego przełożenia skutkuje zwiększeniem zużycia paliwa i emisji gazów spalinowych.


Prędkość maksymalnaZużycie paliwa znacznie wzrasta wraz z prędkością. Unikać gwałtownego hamowania i gwałtownych przyspieszeń, które spowodują wzrost zużycia paliwa i emisji gazów spalinowych.


PrzyspieszenieZwiększanie prędkości silnika poprzez gwałtowne naciskanie pedału gazu zwiększa zużycie paliwa i emisję spalin. Przyspieszać należy powoli pamiętając o nieprzekraczaniu maksymalnego momentu obrotowego.
 


Ruch uliczny i warunki drogoweWzrost poziomu zużycia paliwa bezpośrednio wynika z intensywniejszych warunków ruchu. Częste używanie niskich biegów w zatłoczonym ruchu ulicznym lub zbyt duża liczba sygnalizatorów świetlnych przyczyniają się do zwiększonego zużycia paliwa. W uzupełnieniu do powyższego, drogi pełne zakrętów i słabej jakości nawierzchnie także negatywnie wpływają na konsumpcję paliwa. Jeśli zaistnieje konieczność zatrzymania pojazdu na dłuższy okres w ruchu ulicznym, należy wyłączyć silnik. Długość okresu eksploatacji silnika pojazdów na trasie w ciężkich warunkach jazdy, takich jak: długie trasy, długie okresy pracy na biegu jałowym, intensywny ruch miejski, jazda w terenie zróżnicowanym wysokościowo, częste zatrzymywanie i ruszanie z powodu długości trasy,  zostały uznane za czynniki, skutkujące dwukrotnym lub trzykrotnym wzrostem liczby godzin pracy silnika podczas kontroli urządzeniem diagnostycznym. Silniki takich pojazdów wykazują czasy pracy dwa do trzy razy większe od odległości, jaką w rzeczywistości pokonały pojazdy. 

Z tego też powodu wymiana oleju silnikowego w pojazdach użytkowanych w tak wymagających warunkach musi być przeprowadzana po przejechaniu przez nie skróconych dystansów.


Zatrzymywanie pojazduPo uruchomieniu silnika i przed jego zatrzymaniem, należy pozwolić na jego pracę na biegu jałowym przez minutę. W tym czasie nie należy naciskać pedału gazu.