İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikası
 

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden, çalışanları ve diğer tüm paydaşları ile birlikte daha da büyümeyi hedefleyen şirketimiz; 

 

•    Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı,

•    Yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat,  yabancı dil sınavı, kişilik envanteri, referans kontrolü gibi en doğru ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak teknikleri kullanarak Karsan şirket, değer ve yetkiliklerine sahip istihdam gerçekleştirmeyi,

•    İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı (din, dil, ırk, cinsiyet), işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

•    İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

•    Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı,

•    Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi,

•    Çalışanların performansının sistematik ve objektif yaklaşımlarla değerlendirilmesini ve geribildirim ortamının yaratılmasını,

•    Çalışanlara kendilerini geliştirecekleri ve kariyer hedeflerini şirket ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelerini sağlayan bir ortam sağlamayı,

•    Ücretlendirme ve ödülllendirme uygulamalarını sistematik ve objektif yaklaşımlarla gerçekleştirmeyi, 

•    Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi, şirketimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmayı, 

•    İK Yönetiminde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı, 
 

İnsan Kaynakları yönetiminin temel prensipleri olarak belirlemiştir. 

Bu prensipler İK yönetiminin tüm süreçlerinde uygulanmaktadır. 

Şiddete Sıfır Tolerans Politikamız

Şiddete Sıfır Tolerans Politikamız

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikamız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikamız

 

 

KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?