Periodiskt Underhåll

Periodiskt Underhåll

Korrekt underhåll är avgörande för att förlänga fordonets livslängd. Därför schemaläggs ett antal kontroll- och underhållsrutiner i den periodiska underhållstabellen beroende på fordonsmodell. Dessutom måste påfyllning av vätskor och däcktryckskontroll utföras under perioden mellan två underhållstillfällen, regelbundet under perioden mellan ett och ett annat rutinunderhåll. Om en annan del måste bytas eller repareras utöver de schemalagda procedurerna för varje underhåll utförs detta efter kundens godkännande. Vätskors och fasta smörjmedels tekniska specifikationer som ska användas under det periodiska underhållet specificeras. Produkter som inte har dessa specifikationer bör inte användas. Vid användning av felaktiga produkter och extra olja eller bränsleadditiv kommer fordonets garanti inte att gälla längre.

 

KONTAKTA OSS