אחריות

אחריות

מהי אחריות ומה מכסה אחריות Karsan?

כלי הרכב מכוסה באחריות של KARSAN כנגד תקלות בייצור במשך שנתיים / 200,000 ק"מ ממועד המסירה ללקוח הסופי. תנאי האחריות יחולו בכל המקרים למעט תנאי השימוש ותנאי דרך לא סבירים, ובלבד שכל נהלי האחזקה והטיפול התקופתיים המפורטים במדריך למשתמש יבוצעו באופן מלא. אם קיימת חריגה ממרווח הטיפולים, מרווח האחזקה המינימלי המוגדר הוא המרווח המפורט במדריך למשתמש.

האחריות לכלי הרכב כוללת אחריות כנגד חלודה ואחריות לצבע. האחריות לצבע מעניקה לך שנתיים ממועד מסירת כלי הרכב שלך, כנגד תקלות בצבע הנובעות מייצור מרכב הרכב. עם האחריות כנגד חלודה, כלי הרכב שלך בטוח למשך שנתיים מפני קורוזיה.

תנאי אחריות ויישום

על מנת ליהנות מהאחריות, טיפולים תקופתיים חייבים להיות מבוצעים על פי זמן ומרחק מוגדרים. אם תתרחשנה תקלות כלשהן במהלך תקופת האחריות וטיפולים יבוצעו על שלא במסגרת הנחיות קרסאן , תקלות אילו לא יכוסו במסגרת האחריות.

כלל החומרים המתכלים (דלק, שמן, מסננים, להבי מגבים וכיו"ב) המפורטים במדריך למשתמש, תקלות במנוע, במערכת הדלק שנגרמו כתוצאה משימוש דלק לקוי או מזוהם, תקלות כתוצאה משימוש בשמן, נוזל קירור, נוזל הידראולי וכיו"ב לקוי או מזוהם וחלקים מוגדרי אורך חיי שירות (מסב לחץ למצמד, מסבי טבור לאופנים קדמיים ואחוריים, נורות, גופי תאורה, תותבי מגומי ותושבות גומי) אינם מכוסים באחריות.

חלקים כגון: צמיגים, דיסק ופלטת מצמד, בולמי זעזועים, רפידות וצלחות בלמים, חגורות, מוטות קישור, תפוחי מתלה והיגוי תושבות שונות, מסבים כדוריים, קוניים ומסבי סיכה וכיו"ב, הם חלקים שמתבלים, נשחקים או מסיימים את חייהם עקב שימוש רגיל. במהלך טיפול תקופתי, ייתכן ותבוצענה פעולות החלפה ותיקון של חלקים אלה באמצעות חלקים חדשים. חלקים שלא מוחלפים בטיפולים אלו, אינם מכוסים במסגרת האחריות לכלי הרכב. הגורמים העיקריים לתקלות במנוע והטורבו הם שימוש בדלק דיזל באיכות ירודה, שמן מנוע מזוהם או לא סטנדרטי, מסנני אוויר מזוהמים / סתומים ומסנני שמן וחלקי חילוף שאין להם אישור של היצרן. 

KARSAN

How can we help you?