KARSAN, ILO AKADEMİ TARAFINDAN VERİLEN “ŞİDDETE SIFIR TOLERANS” EĞİTİMLERİNİ ALAN İLK KURULUŞ OLDU!

27 Temmuz 2021Karsan, İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor!

Karsan, ILO Akademi Tarafından Verilen 
“Şiddete Sıfır Tolerans” 
Eğitimlerini Alan İlk Kuruluş Oldu!


Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesinin uzun soluklu bir süreci beraberinde getirdiği gerçeğinden yola çıkan şirket, 2019’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalamasının ardından başlattığı süreci “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri ile sürdürüyor. ILO Türkiye ofisi tarafından tarafından çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler doğrultusunda ILO Akademi üzerinden verilen “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerini alan ilk kuruluş da Karsan oldu. Karsan çalışanlarına verilen eğitimlerle hem iş yaşamında hem özel hayatta yaşanan şiddet konusundaki farkındalığın artırılması hedefleniyor. Ayrıca Karsan; şiddete maruz kalan çalışanlara destek sağlamak amacıyla “Şiddete Sıfır Tolerans Prosedürü” oluşturdu.

Türkiye otomotiv sanayinin öncü ismi Karsan, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için örnek teşkil edecek kararlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda Karsan; 2019’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalayarak başlattığı farkındalık sürecine “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri ile devam ediyor. ILO Standartlarına uygun olarak dünyada ilk Şiddete Sıfır Tolerans Politikası’nı oluşturan şirket olan Karsan, kısa bir süre önce de ILO Akademi tarafından verilen “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerini alan ilk kuruluş oldu.

ILO’nun yürüttüğü proje ve programlar kapsamında verilen eğitimlerin salgın koşullarında dijital platformda sürdürülmesi amacıyla kurulan akademinin ilk eğitimi olan “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerine Karsan çalışanları katıldı. 2019-2020 döneminde Karsan çalışanlarına yüz yüze verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin devamı niteliğinde olan “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri ile Karsan çalışanlarının şiddet ve tacize ilişkin farkındalığının artırılması amaçlıyor. Karsan’da kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve kadın-erkek eşitliğinin Karsan’ın kurumsal politikalarında sürekliliğinin sağlanması amacıyla 2019 yılında ILO ile bir işbirliği protokolü imzalanmış ve bu kapsamda Karsan’da ILO’nun geliştirdiği “Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli” uygulanmaya başlanmıştı. Model kapsamında kadın-erkek eşitliğine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Karsan bünyesinde yönetimde ve üretimde yer alan çalışanlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmişti. 

Karsan’dan “Şiddete Sıfır Tolerans Prosedürü”!

Ayrıca Karsan, çalışma yaşamında ve ev içinde şiddete maruz kalan çalışanlara destek sağlamak; şiddet ve tacizin iş yerine etkilerini belirlemek, söz konusu durumu ele alış biçimi açısından da yöneticilere yol göstererek, güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla “Şiddete Sıfır Tolerans Prosedürü” oluşturdu. Prosedür; toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkesel olarak benimseyen Karsan’ın kadın ve erkek çalışanlarının iş yaşamında ve ev içi şiddetten en az seviyede etkilenmesini sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirmek için atılacak adımları, kullanılacak araç ve yöntemleri kapsıyor.

Karsan, geçen yıl da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs)” imzalamıştı. Ayrıca Karsan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren, Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikasını” oluşturmuştu.

KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?