Όραμα & Αποστολή | Karsan
KARSAN

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Vizyon

Οραμα

Να μετατραπεί σε μία κατά προταιρεότητα προτιμητέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορα και η πιο πολύτιμη εταιρία στο πεδίο της εγχώρια.

 

Misyon

Αποστολη

Να παρέχει δημιουργικές, λειτουργικές και εμπνευσμένες λύσεις και προτάσεις για της ανάγκες του καταναλωτή στην παγκόσμια αγορά των μεταφορών.