Карсан експортира 227 Менаринибус ситимууд автобуси до Община Рим! | Karsan
KARSAN

Как можем да Ви бъдем полезни?

КАРСАН ЕКСПОРТИРА 227 МЕНАРИНИБУС СИТИМУУД АВТОБУСИ ДО ОБЩИНА РИМ!

10 юни 2019

Провинция Рим ще поръча 227 автобуса от Индустрия Италия Аутобус СпА (Industria Italiana Autobus SpA) (IIA), където Карсан е акционер с 28,6%. 10-метровата и 12-метровата дизелови и CNG автобуси, поръчани от Община Рим, ще бъдат произведени от Карсан в съоръжението им в Бурса за доставка до края на годината. Автобусите Менаринибус Ситимууд (Menarinibus Citymood) ще се обслужват в Рим, който приема около 7,2 милиона туристи всяка година. Главният изпълнителен директор на Карсан, Окан Баш, заяви, че с автобусите, които ще бъдат доставени в Рим, общите поръчки, получени през 2019 г., достигнаха 320 единици на стойност 61,3 млн. евро и продължи „От момента на нашето сътрудничество с ИИA Менаринибус Ситимууд втобуси (Menarinibus Citymood), които сме изнесли, ще бъдат над 1000 броя до края на годината ”. 

Осигурявайки съвременни решения за нуждите на масовия градски транспорт, Карсан се засилва по отношение на износа, подпомогнат от Индустриа Италиана Аутобус СпА (Industria Italiana Autobus SpA) (IIA), където е акционер с 28,6%. Последният плод на това сътрудничество помогна Карсан да получи поръчка от 227 автобуса от Римска провинция, която е сред най-популярните туристически атракции в света. Карсан ще произвежда тези 10-метрови и 12-метрови автобуси в съоръженията си в Бурса и ще ги доставя до края на 2019 година. Тези автобуси Менаринибус Ситимууд ще бъдат пуснати в експлоатация в Рим, който ежегодно е домакин на около 7,2 милиона туристи годишно.

Поръчки от 61,3 милиона евро за пет месеца!
В изказването си за износа на Менаринибус Ситимууд (Menarinibus Citymood) Баш съобщи, че „партньорството с ИИА е ключов ход за нашата стратегия да се превърнем в глобална марка. Увеличеният ни дял в ИИА ни дава сигурни стъпки в Европа. 2019 година е придобила особено значение при износа на нашите автобуси Менаринибус Ситимууд (Menarinibus Citymood). С автобусите за Рим, ние достигнахме до общо 320 единици поръчани Менаринибус Ситимууд (Menarinibus Citymood), възлизащи на 61,3 милиона евро само за пет месеца тази година. Придвижвайки се напред от нашето сътрудничество с ИИА, общият ни износ на Менаринибус Ситимууд (Menarinibus Citymood) ще надхвърли 1000 единици до края на годината ”.