Karsan får sin första beställning av en autonom Atak Electric! | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

KARSAN FÅR SIN FÖRSTA BESTÄLLNING AV EN AUTONOM ATAK ELECTRIC!

06 maj 2020

Karsans autonoma buss ska ut på vägarna i Rumänien! 

 

Karsan, som exporterar de elektriska fordon för allmänna transporter som företaget tillverkar i Turkiet till hela världen, fick sin första beställning av sin autonoma Atak Electric. Företaget hade på ett tidigare datum tillkännagivit att det hade satt igång arbetena med att ge bussen autonoma köregenskaper. BSCI, ett ledande företag i Rumänien, beställde en autonom Atak Electric för användning i industriparken i staden Ploiești. Den autonoma Atak Electric kommer att användas i pilotdrift i ett i förväg utformat projektområde och kommer att ha levererats till BSCI i slutet av året. Karsan, som visar vägen med många initiativ som är de första i sitt slag inom det teknologiska området, kommer att fira den första europeiska försäljningen inom det autonoma projektet för den 8 meter långa bussen med denna leverans till Rumänien.

Karsan som i mer än 50 år har varit Turkiets enda oberoende fordonstillverkare med flera olika märken inom fordonsindustrin fick snart sin första beställning på sin modell Atak Electric för vilken initiativet för autonom körning pågår som en del av samarbetet med ADASTEC CORP. och BSCI, ett ledande teknikföretag i Rumänien, beställde en autonom Atak Electric som ska användas i industriparken i staden Ploiești. Den autonoma Atak Electric kommer att användas i pilotdrift i ett i förväg utformat projektområde i industriparken och kommer att ha levererats till BSCI i slutet av året. 

"Den första beställningen av en autonom Atak Electric från Europa"

Karsans VD Okan Baş sade att Karsan-familjen fortfarande upplever glädjen med att tillverka innovativa produkter trots pandemin med det nya coronaviruset (Covid-19) och fortsatte: "Vi drog snabbt uppmärksamhet till oss i Europa med vår autonoma Atak Electric som vi tänker ta till autonoma köregenskaper på nivå 4 och fick en beställning från BSCI, ett av Rumäniens viktiga teknikföretag. Denna beställning ökar dessutom vår tilltro till projektet. Prototypen till den autonoma Atak Electric kommer att färdigställas i augusti och detta kommer att vara den första elektriska bussen med autonoma köregenskaper som är anpassade till verkliga vägförhållanden. Dessutom kommer denna beställning, som vi räknar med att leverera i slutet av året, att utgöra Karsans första europeiska försäljning inom autonomiprojektet i bussklassen på 8 meter. Tack vare vårt ledande tillvägagångssätt när det gäller hållbara transportlösningar fortsätter vi vårt arbete utan att sänka farten ens under dessa dagar av pandemi. När vi ändå talar om denna pandemi hoppas jag att vi tar oss igenom den så snart som möjligt och återgår till dagar av hälsa igen." 

Autonomi på nivå 4 som ska integreras

Projektet som ska utföras av Karsans forsknings- och utvecklingsteam kommer att förse Atak Electric med autonoma köregenskaper på nivå 4. För projektet samarbetar företaget med ADASTEC CORP. som har erfarenhet av autonoma fordon och räknar med att färdigställa den första prototypen av det autonoma fordonet Atak Electric i augusti. Atak Electric kommer att uppvisa autonoma köregenskaper efter integreringen av den autonoma programvaran för nivå 4 som utvecklats av ADASTEC CORP. i Atak Electrics elektriska och elektroniska arkitektur och elfordonsprogramvara och arbetena med testning, simulering och validering av fordonen kommer att fortsätta till slutet av året.