KARSAN ZÍSKAL OCENENIE „NAJRENOMOVANEJŠIA ZNAČKA ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL ROKA“

09 január 2019


Karsan je najrenomovanejšia značka roka!
 

Karsan, domáci výrobca úžitkových vozidiel bol verejnou komisiou zvolený za „Najrenomovanejšiu značku roka“ v segmente úžitkových vozidiel v kontexte „Ceny integrovaného marketingu, The One Awards“. Muzaffer Arpacıoğlu, asistent generálneho riaditeľa obchodných záležitostí uviedol, že v roku 2018 zaznamenali v Turecku a zahraničí značný úspech a dodal, že spoločnosť je šťastná keď vidí, že prístup, ktorý si osvojili, zameraný na zákazníkov, kvalitu a technológiu začal po 2 rokoch prinášať svoje ovocie. V roku 2018 spoločnosť dokázala zvýšiť svoj podiel na domácom trhu s modelmi Jest+aAtak, zároveň sa zvýšilo povedomie o značke, posilnila sa jej pozícia v globálnom merítku a to vďaka zvýšenej miere exportu a silnej pozícii, ktorú si spoločnosť získala v medzinárodných tendroch. Avšak v roku 2019 je cieľom spoločnosti zvýšiť mieru spokojnosti zákazníkov na domácom a zahraničnom trhu.
 

Boli vyhlásení víťazi „Cien integrovaného marketingu, The One Awards“ organizované Marketing Turkey a Akademetre. Spoločnosti z 34 sektorov boli ocenené cenou „Najrenomovanejšia značka roka“ na základe verejných ankiet, do ktorej sa zapojilo 1200 respondentov z 12 krajov. Karsan odlišujúci sa strategickými partnerstvami a vizionárskymi projektami zameranými na zákazníka pridal k príbehu svojho úspechu ďalšiu kapitolu po tom ako bol zvolený za značku úžitkových vozidiel s najväčším nárastom reputácie v roku 2018. V kontexte „Cien integrovaného marketingu, The One Awards“ bol Karsan verejnou porotou poctený ocenením za „Najrenomovanejšiu značku roka“ v segmente úžitkových vozidiel.


„Do srdca našej činnosti vkladáme spokojnosť zákazníkov.“

Muzaffer Arpacıoğlu, asistent generálneho riaditeľa obchodných záležitostí uviedol, že spoločnosť je veľmi šťastná, keď vidí uznanie jej celoročného úsilia verejnou porotou vo forme ocenenia pod záštitou  Marketing Turkey a Akademetre. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na dosiahnutí tohto veľkého úspechu a taktiež aj všetkým zamestnancom a obchodným partnerom za ich cenný prínos. Arpacıoğlu uviedol, že v roku 2018 zaznamenali v Turecku a zahraničí značný úspech a dodal, že spoločnosť je šťastná keď vidí, že prístup, zameraný na zákazníkov, kvalitu a technológiu začal po 2 rokoch prinášať svoje ovocie. V roku 2018 spoločnosť dokázala zvýšiť svoj podiel na domácom trhu s modelmi Jest+aAtak, zároveň sa zvýšilo povedomie o značke, posilnila sa jej pozícia v globálnom merítku a to vďaka zvýšenej miere exportu a silnej pozícii, ktorú si spoločnosť získala v medzinárodných tendroch. V tomto období sme v Európe uviedli na trhJest Electric, novým modelom vyvinutým v spolupráci s BMW, ktorý má vo svojom segmente najsofistikovanejší technologický hardvér. Na výstave v Hannoveri bol po prvýkrát predstavený druhý výrobok investičnej iniciatívy spoločnosti, prototyp Atak Electric, ktorý bol navrhnutý a vyvinutý iba za 4 mesiace a v krátkej dobe bude taktiež uvedený na trh. Avšak v roku 2019 je cieľom spoločnosti pokračovať v zvyšovaní miery spokojnosti zákazníkov na domácom a zahraničnom trhu.