QUANTRON AG BLIR KARSANS TYSKA AFFÄRSPARTNER!

29 november 2019Karsan skrev under ett återförsäljaravtal med Quantron AG, ett dotterbolag till Haller, ett av landets väletablerade företag, för att utöka sitt försäljnings- och servicenätverk i Tyskland. I enlighet med detta avtal kommer Karsan att öka sin försäljning, sitt servicenätverk och tillgången till reservdelar och strävar efter att växa i Tyskland, det ledande landet i Europa med en bussmarknad på 7000. Muzaffer Arpacıoğlu, vise VD för kommersiella affärer inom Karsan, sade "Spridningen av servicen och tillgången till reservdelar är väldigt viktigt för den tyska kunden. Tack vare vårt avtal med Quantron AG som har över 200 servicepunkter över hela Tyskland kommer vi att reagera kraftfullt på kundernas förväntningar."

Karsan som erbjuder de 100 % elektriska fordonen Jest Electric och Atak Electric för allmänna transporter till de globala marknaderna som en del av sitt samarbete med den tyska biljätten BMW fortsätter att utveckla samarbete på detta område också. Karsan skrev nyligen under ett återförsäljaravtal med Quantron AG, ett dotterbolag till Haller, ett av landets väletablerade företag, för att utöka sitt försäljnings- och servicenätverk i Tyskland. Quantron AG, Karsans återförsäljare i Tyskland, har över 200 servicepunkter över hela landet. I enlighet med detta avtal kommer Karsan att öka sin försäljning, sitt servicenätverk och tillgången till reservdelar och strävar efter att växa med sina elektriska fordon i Tyskland, det ledande landet i Europa med en bussmarknad på 7000.

3 more Jest Electric will be exported to Germany


Muzaffer Arpacıoğlu, vice VD för kommersiella affärer inom Karsan, betonar att spridningen av servicen och tillgången till reservdelar är väldigt viktigt för den tyska kunden och sade att "vi kommer att svara på kundernas förväntningar på detta område med vårt återförsäljaravtal med Quantron AG. Å andra sidan kommer vi att fortsätta att exportera den 100 % elektriska Jest Electric och Atak Electric som vi har introducerat på marknaden som en del av vårt samarbete med BMW. Vi är i synnerhet förstahandsvalet för de städer som tänker på emissionerna av koldioxid och har en miljövänlig vision. I enlighet med detta kommer vi att exportera ytterligare 3 Jest Electric till Tyskland i december. 

Vi kommer dessutom att utveckla våra återförsäljningsrelationer som är desamma som Quantron AG för att öka vår försäljning i Europa.

Quantron AG, ett dotterbolag till Haller, som började med att ta hand om försäljning och service för Karsans kommersiella fordonsmodeller Jest Electric och Atak Electric från november arbetar på området vägtransporter utan emissioner precis som Karsan. Utöver elektriska fordon som företaget erbjuder för en mer effektiv ekonomi och grönare transport utför det även konvertering av dieselmotorer till elektriska fordon. Quantron har totalt 220 servicepunkter i Tyskland och dessutom ett väl utspritt servicenätverk över hela Europa. Quantron AG utför dessutom innovativa arbeten på olika fordon som går i yrkestrafik som sträcker sig från kommunala servicefordon till transportbussar för flygplatser.