Karsan börjar arbeta med en autonom Atak Electric! | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

KARSAN BÖRJAR ARBETA MED EN AUTONOM ATAK ELECTRIC!

20 april 2020

Karsan går snabbt vidare när det gäller elfordon. 
Nu är det dags för den autonoma Atak Electric!

 

Karsan, den enda oberoende tillverkaren av fordon av flera olika märken i Turkiet under mer än 50 år, har visat vägen med ytterligare ett initiativ som är det första i sitt slag och har börjat arbeta på fordon inom allmänna transporter med autonoma köregenskaper. Karsan inleder den första fasen av sitt arbete med Atak Electric och kommer att förse Atak Electric med autonoma köregenskaper på nivå 4. I ett uttalande om detta initiativ sade Karsans VD Okan Baş följande: "Vår förmåga att snabbt anpassa de teknologier som verkar ligga långt borta är en av våra starkaste kompetenser. Vi började arbetena för att säkerställa att Atak Electric får autonoma köregenskaper på nivå 4, med andra ord att den har ett automatiskt körsystem, som kommer att hantera alla de krav som ställs på en dynamisk körupplevelse utan hjälp av en förare. Vi räknar med att färdigställa prototypen för en autonom Atak Electric i augusti i år och simulerings- samt valideringstester kommer att utföras i vår fabrik i Hasanağa, Bursa. Med detta sagt kommer vi att färdigställa Atak Electric i slutet av detta år."

Karsan har rullat upp ärmarna för att tillverka framtidens fordon för allmänna transporter och företaget tar sin vision som redan manifesterats i Jest Electric och Atak Electric ett steg vidare. För att uppnå detta började Karsan med att initiera arbeten för de autonoma köregenskaper som visas upp i Atak Electric. Projektet som ska utföras av Karsans forsknings- och utvecklingsteam har som mål att förse Atak Electric med autonoma köregenskaper på nivå 4. För projektet samarbetar företaget med ADASTEC CORP. som har tidigare erfarenhet av autonoma fordon och räknar med att färdigställa den första prototypen av det autonoma fordonet Atak Electric i augusti. Atak Electric kommer att uppvisa autonoma köregenskaper efter integreringen av den autonoma programvaran för nivå 4 som utvecklats av ADASTEC CORP. i Atak Electrics elektriska och elektroniska arkitektur och elfordonsprogramvara. Arbetet med att testa och validera fordonet kommer att fortsätta till slutet av året. 

"Vi arbetar i riktning mot att utforma framtidens transportsystem"
Karsans VD Okan Baş säger att de fortsätter att investera i teknologi samt forskning och utveckling och arbetar för att gynna den turkiska ekonomin trots pandemin med det nya coronaviruset (Covid-19) sprider sig över världen och lade till: "Som ni kommer ihåg blev vi det första och enda märket i Turkiet som inledde massproduktion av två helt elektriska fordon för allmänna transporter under ett år. Inom Karsan fortsätter vi att arbeta i riktning mot att skapa framtidens transportsystem. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt elektriska och autonoma fordon. Detta segment utgör dessutom vårt märkes vision. Vi gläder oss åt att ha tagit det allra första steget i riktning mot de autonoma fordon som vi har arbetat på under en tid nu så att vi kan slutföra arbetena år 2020 samtidigt som vi fortsätter att exportera Jest Electric och Atak Electric till de fyra över hela världen."

"Den autonoma Atak Electric kommer att vara klar i slutet av året"
"Vi började arbeta för att säkerställa att Atak Electric, som utvecklades av vårt forsknings- och utvecklingsteam och gick över till massproduktion i september 2019, har autonoma köregenskaper på nivå 4, med andra ord har den ett automatiskt körsystem som klarar alla krav som ställs på en dynamisk körupplevelse utan hjälp av en förare", sade Karsans VD Okan Baş och menade att Atak Electric kommer att bli den första modellen som kan skryta med autonoma köregenskaper. "I enlighet med detta använder vi dessutom specialutrustning som möjliggör upptäckt av alla levande varelser och icke levande föremål runt fordonets radar, lidar och värmekameror som krävs för att utföra automatiska körfunktioner. Vi kommer att färdigställa prototypen för en autonom Atak Electric i augusti i år, simulerings- och valideringstester kommer dessutom att utföras i vår fabrik i Hasanağa, Bursa. Vi kommer att färdigställa Atak Electric i slutet av detta år. Tack vare vårt ledande tillvägagångssätt när det gäller hållbara transportlösningar fortsätter vi vårt arbete utan att sänka farten ens under dessa dagar av pandemi. När vi ändå talar om denna pandemi hoppas jag att vi tar oss igenom den så snart som möjligt och återgår till dagar av hälsa igen", fortsatte Baş.