Karsan útočí na vývoz! | Karsan
KARSAN

Ako vám môžeme pomôcť?

KARSAN ÚTOČÍ NA VÝVOZ!

23 február 2019

Okrem vysokého vývozu v roku 2018 dosiahla spoločnosť Karsan aj napriek klesajúcemu trhu slušné hodnoty predaja na domácom trhu. Generálny riaditeľ spoločnosti Karsan, Okan Baş, v súvislosti s údajmi o domácom predaji značky, číslami vývozu a európskou distribučnou sieťou uviedol, že obrat vývozu spoločnosti sa za posledné tri roky zvýšil o 50 % a že v roku 2018 dosiahla spoločnosť obrat vo výške 132 mil. Baş tiež uviedol, že napriek klesajúcemu domácemu trhu zvýšil Jest+ svoj trhový podiel na 48 %.

Okrem vysokého vývozu v roku 2018 dosiahla spoločnosť Karsan aj napriek klesajúcemu trhu slušné hodnoty predaja na domácom trhu. Spoločnosť Karsan si zachovala vedúcu pozíciu v oblasti inovácií v automobilových technológiách a v dôsledku toho zahájila sériovú výrobu modelu Jest Electric, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s BMW. Prototyp Atak Electric bol takiež predstavený v Európe. Generálny riaditeľ spoločnosti Karsan, Okan Baş, hodnotil výkonnosť v roku 2018 a komentoval údaje o domácom trhu, vývoze značky a európskej distribučnej sieti.

„V roku 2018 sme dosiahli obrat vo výške 132 mil. EUR“ 
Baş pokračoval: „V roku 2018 sme sa stali treťou značkou s najľahšími úžitkovými vozidlami Podiel vývozu na celkovom obrate tržieb vzrástol na 61 %. Od roku 2016 sme zvýšili obrat vývozu o 50 % na 132 mil. €, čo je náš najvyšší príjem z vývozu za posledné tri roky. Najväčšie množstvo vozidiel, ktoré sa nám ako Karsan podarilo predať v Európe, boli najmä tendre na autobusy, ktoré sme v roku 2018 vyhrali v Rumunsku, čo zahŕňalo celkovo 122 autobusov. Úspechy vo vývoze a kroky, ktoré sme prijali v súvislosti s elektrickými vozidlami, sú solídnou ukážkou našej vízie pre Európu.”

„V roku 2019 sa zameriavame na vývoz“
Baş, uviedol, že teraz žnú plody krokov podniknutých v Európe a povedal: „Dostávame prvé objednávky z Európy na Jest Electric. V tomto roku sa snažíme vstúpiť na americký trh s Jest Electric“, zdôrazňujúc ďalšie kroky ich cesty vo vývoze elektrických vozidiel. Baş tiež uviedol, že tento rok pôjde Atak Electric aj do sériovej výroby.  

“Rok 2019 sme odštartovali s objednávkou v hodnote 46,5 milióna eur “
Baş pokračoval: “„Rok 2019 začíname s ďalšou objednávkou od IIA v hodnote 46,5 mil. €. Pritom zdôraznil, že dokončili dodávku do Industria Italiana Autobus S.p.A.   (IIA), čo bola objednávka z roku 2018 v hodnote v hodnote 51 miliónov EUR.
 Ako jeden z najstarších a najlepšie etablovaných domácich výrobcov automobilov v Turecku sme veľmi radi, že touto objednávkou zahajujeme rok 2019, o ktorom sa predpokladá, že bude náročný pre domácu ekonomiku”.  

Jest s levým podielom na trhu
Baş zdôraznil, že rok 2018 bol pre domáci trh v  automobilovom sektore ťažkým rokom, no vďaka Jest+ a Atak sa ich podiel na domácom trhu zvyšoval. Baş povedal: „V minulom roku sme dosiahli obrovský nárast v Jest+, ktorý je našim vlajkovým produktom. Pred dvomi rokmi sme ho vylepšili na základe spätnej väzby od zákazníkov. V roku 2018 sme zvýšili trhový podiel produktu na 48 %, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 32 %, a to aj napriek zmenšujúcemu sa trhu. V tom istom období náš model Atak, ktorý je priekopníkom v 8-metrovom segmente, dvojnásobne zvýšil náš predaj napriek novým konkurentom na trhu a dosiahli sme až 286 predaných kusov. Najväčší objem sme zrealizovali jediným predajom 150 jednotiek predaných do provincie Sivas v tomto roku. Naďalej sme preferovanou značkou v Turecku a priekopníkom v hromadnej doprave za rok 2018 “.

“Rozšírime našu distribučnú sieť do 20 krajín”
Dodal, že urobili veľký krok v tom, že sa stali známou a dôveryhodnou značkou v oblasti hromadnej dopravy v Európe. Baş taktiež zdôraznil, že spoločnosť má v súčasnosti distribučné sídlo v 11 rôznych krajinách.
 Baş ďalej povedal: : „V Karsane plánujeme rozšíriť našu sieť na nové krajiny na každom kontinente, najmä v Európe. Už sme vytvorili distribučné mechanizmy vo Francúzsku, Taliansku, Rumunsku, Poľsku a Azerbajdžane. Naším cieľom je, aby sme do konca roku 2019 rozšírili našu distribučnú sieť do 20 krajín “.