KARSAN

Ako vám môžeme pomôcť?

TITUL CENTRUM VÝSKUMU A VÝVOJA PRE KARSAN!

16 august 2019

Karsan získal s inovatívnymi technológiami titul „Centrum výskumu a vývoja”!

Titul Centrum výskumu a vývoja pre Karsan!

Tuzemský výrobca Karsan, ktorý istými kroky postupuje na ceste stáť sa globálnou značkou, v polstoročí uplynulom od doby svojho založenia svojou misiou, založenou na starostlivom sledovaní nových technológií a výskumoch v tejto oblasti zaznamenal ďalší významný úspech. V tejto súvislosti Karsan po šetrení, vykonanom Ministerstvom priemyslu a technológie Tureckej republiky, získal nárok na titul Centrum výskumu a vývoja. Spoločnosť Karsan bude môcť na základe tohto titulu využívať stimuly poskytované výskumným a vývojovým strediskám. Okan Baş, CEO spoločnosti Karsan, uviedol: „Technológia pre nasledujúcich 10 rokov sa bude zameriavať na elektrické a autonómne vozidlá. My ako Karsan sme sa reštrukturalizovali, aby sme mohli vykonávať výskumné a vývojové činnosti v oblasti inovačných technológií a v nasledujúcich 10 až 15 rokoch vyvíjať výrobky. Preto sme založili naše výskumné a vývojové centrum. “


Spoločnosť Karsan, ktorá vo svojom závode v Bursa vyrába moderné verejné dopravné a úžitkové vozidlá v súlade s potrebami mobility súčasnosti, dosiahla ďalší významný úspech svojimi prístupmi k dôslednému sledovaniu nových technológií a k uskutočňovaniu štúdií v tejto oblasti, ktoré prijala za svoju misiu. V tejto súvislosti Ministerstvo priemyslu a technológie Tureckej republiky prijalo žiadosť Karsanu o certifikát Centra výskumu a vývoja. Na základe rozhodnutia prijatého po vyšetrovaniach ministerstva získal Karsan právo využívať stimuly a výnimky udelené výskumným a vývojovým strediskám.

CEO spoločnosti Karsan Okan Baş sa k tejto téme vyjadril a zdôraznil, že technológia nasledujúcich 10 rokov sa bude vyvíjať v oblasti elektrických a autonómnych vozidiel. Baş zdôraznil, že Karsan bude tiež pracovať na týchto technológiách, a uviedol: „V tomto smere vidíme prvé výsledky nášho odhodlania na Jest Electric a Atak Electric. Ako Karsan sme za účelom zamerania na tieto technológie zmenili stratégiu a išli sme do novej organizačnej štruktúry.

Vykonávame výskumné a vývojové činnosti v oblasti inovačných technológií; reštrukturalizovali sme sa, aby sme vyvíjali produkty pre nasledujúcich 10 - 15 rokov.  V súlade s našimi cieľmi sme založili naše Centrum výskumu a vývoja. Sme presvedčení, že certifikát, na ktorý sme získali v tejto súvislosti nárok, je veľmi dôležitý pre povzbudenie nás v našich budúcich prácach.“

Sústredí sa na výrobu nových technológií!

Spoločnosť Karsan sa spolu s certifikátom, ktorý získala, sústredí na výrobu nových projektov a technológií a na získanie patentov na inovácie, ktoré implementovala a využíva vo svojich výrobkoch. Spoločnosť Karsan, ktorá ukazuje svoju inovatívnu kompetenciu v tejto oblasti prostredníctvom výroby dvoch elektrických vozidiel v priebehu jedného roka, sa sústredí na inovatívne technológie, ktoré zaviedla najmä v oblasti elektrických vozidiel.

Karsan tiež prikladá veľký význam spolupráci medzi univerzitami a priemyslom a ďalej bude zvyšovať svoje aktivity, vykonávané spoločne so svojimi subdodávateľmi a inými výskumnými a vývojovými centrami, aby sa tak zamerala hlavne na výrobky a činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Spoločnosť Karsan, ktorej cieľom je prispievať k rozvoju nových technológií aj u subdodávateľských spoločností, s ktorými spolupracuje, bude s týmto cieľom podporovať aj rozvoj subdodávateľských spoločností v oblasti technológií.