Tytuł Centrum Badawczego-Rozwojowo dla Karsan! | Karsan
KARSAN

Jak możemy Ci pomóc?

TYTUŁ CENTRUM BADAWCZEGO-ROZWOJOWO DLA KARSAN!

16 sierpień 2019

Karsan zdobywa tytuł „Centrum Badawczo-Rozwojowego“ dzięki swoim innowacyjnym technologiom!

 

Tytuł Centrum Badawczego-Rozwojowo dla Karsan!

 

Karsan, producent z Turcji, który poczynił zdecydowane kroki w kierunku stania się marką globalną, osiągnął kolejny znaczący sukces dzięki swojej misji dokładnego śledzenia nowych technologii i przeprowadzania badań w tej dziedzinie w ciągu ostatniego półwiecza po powstaniu. Po badaniu przeprowadzonym przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Republiki Turcji Karsan otrzymał tytuł Centrum Badawczo-Rozwojowego. Dzięki temu tytułowi Karsan będzie mógł korzystać z dotacji przyznawanych centrom badawczo-rozwojowym. Okan Baş, Dyrektor Generalny Karsan, powiedział: Technologia na najbliższe 10 lat będzie oparta na pojazdach elektrycznych i autonomicznych. Karsan został zrestrukturyzowany, aby prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi technologiami i opracowywać produkty na najbliższe 10-15 lat. W związku z tym utworzyliśmy nasze centrum badawczo-rozwojowe".

Karsan, który produkuje nowoczesne środki transportu publicznego i pojazdy użytkowe w swojej fabryce w Bursie zgodnie z potrzebami mobilności w XXI wieku, odniósł kolejny znaczący sukces dzięki podejściu polegającemu na ścisłym śledzeniu nowych technologii, które przyjął w swojej działalności i prowadzeniu badań w tej dziedzinie. Podanie o przyznanie tytułu centrum badawczo-rozwojowego, które Karsan złożył do Ministerstwa Przemysłu i Technologii Republiki Tureckiej zostało zaakceptowane.  Wraz z decyzją podjętą po przeprowadzeniu badania przez Ministerstwo,  Karsan uzyskał prawo do korzystania z dotacjı i ułatwień przyznanych ośrodkom badawczo-rozwojowym.

Dyrektor generalny Karsan, Okan Baş, wypowiedział się na ten temat i podkreślił, że technologia następnych 10 lat będzie rozwijać się w pojazdach elektrycznych i autonomicznych. Podkreślając, że Karsan będzie również pracował nad tymi technologiami, Baş powiedział: „Widzimy pierwsze wyniki naszej determinacji w tym kierunku w przypadku Jest Electric i Atak Electric. Jako Karsan, zmieniając strategię, aby skupić się na tych technologiach; wprowadziliśmy w firmie nową strukturę organizacyjną.

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych technologii; wymagało restrukturyzacji, abyśmy mogli rozwijać produkty w ciągu następnych 10-15 lat.  Zgodnie z naszymi celami założyliśmy nasze centrum badań i rozwoju. W tym kontekście uważamy, że certyfikat, który otrzymaliśmy, jest bardzo ważny, aby jeszcze bardziej zmotywować nas do dalszych prac.

Skupimy się na produkcji nowych technologii!

Karsan, wraz z uzyskanym certyfikatem, skoncentruje się na tworzeniu nowych projektów i technologii oraz na uzyskiwaniu patentów na innowacje, które wdrożył i wykorzystywaniu ich w swoich produktach. Karsan ujawnia swoje innowacyjne kompetencje w tej dziedzinie, wprowadzając na rynek dwa pojazdy elektryczne w ciągu roku. Firma skoncentruje się na innowacyjnych technologiach, które wdrożyła, szczególnie w dziedzinie pojazdów elektrycznych.

Karsan przywiązuje również dużą wagę do współpracy uniwersytetów z fabrykami i jeszcze bardziej zwiększy wartość swoich produktów i działań o wartości dodanej, zwiększając swoją działalność w zakresie produkcji części i działań w  ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Karsan, którego celem jest przyczynianie się do rozwoju nowych technologii, będzie również wspierać rozwój firm produkujących części zamienne.