Титлата на „Център за Изследователска и развойна дейност” за Karsan! | Karsan
KARSAN

Как можем да Ви бъдем полезни?

ТИТЛАТА НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ” ЗА KARSAN!

16 август 2019

Със своята дейност насочена към иновативни технологии Karsan спечели титлата „Център за Изследователска и развойна дейност”!

 

Титлата на „Център за Изследователска и развойна дейност” за Karsan!

 

Местният производител Karsan Турция напредва със сигурни стъпки към осъществяването на глобална марка и постигна важен успех чрез близкото проследяване на новите технологии и на проучванията в тази област през периода си на дейност, който е повече от половин век. В този контекст Karsan заслужи титлата Център за Изследователска и развойна дейност, който ми се представи следствие на изследванията на Министерството на промишлеността и технологиите на Република Турция. С получаване на това звание Karsan ще може да се възползва от държавните стимули предоставяни за Изследователска и развойна дейност. В изказването си CEO-то на Karsan Окан Баш посочи “Технологията на следващите 10 години ще се базира на електрическите и автономни превозни средства. Ние, като Karsan; се преструктурирахме с цел осъществяване на научноизследователска и развойна дейност в областта на иновативните технологии и за разработване на продуктите на следващите 10-15 години. С тази цел създадохме центъра си за научноизследователска и развойна дейност ”.

В завода си в Бурса фирмата Karsan произвежда модерни превозни средства за обществен транспорт и търговски превозни средства и осъществявайки цялата си дейност с приетата мисия за проследяване отблизо на новите технологии се подписа под още един успех. В тази насока се прие заявлението на Karsan направено до Министерството на промишлеността и технологиите на Република Турция за получаване на документ за център за научноизследователска и развойна дейност. С решението взето след изследванията от страна на министерството, Karsan получи правото да се възползва от стимулите и изключенията от които се възползват центровете за научноизследователска и развойна дейност.

CEO-то на Karsan Окан Баш направи изявления по тази темата и подчерта, че технологията през следващите 10 години ще се развива на основата на електрическите и автономни превозни средства. Той подчерта че и Karsan ще проведе проучвания най вече в обхвата на тези технологии.  Баш продължи: „Първите резултати на решителните ни стъпки в тази насока ги виждаме в Jest Electric и Atak Electric. Като Karsan променяме стратегията си и съсредоточавайки се към тези технологии, осъществихме и нова организационна структура.

Осъществихме новата организационна структура с цел провеждане на научноизследователска и развойна дейност по иновативните технологии и разработване на продуктите за следващите 10-15 години.  В съответствие с целите си създадохме и центъра си за научноизследователска и развойна дейност. В този контекст смятаме, че и заслужения от наша страна документ е много важен за нашето насърчаване в бъдещата ни дейност”.

Ще се съсредоточи върху производството на нови технологии!

Заедно със сертификата която получи, Karsan ще се съсредоточи върху производството на нови проекти и технологии, върху получаването на патентите на тези нововъведения и използването на тези иновации в своите продукти. С производството на две електрически превозни средства в рамките на една година, Karsan отново ще разкрие своята иновативна компетентност в тази област пред цял свят и ще се съсредоточи върху иновативните технологии най вече в областта на електрическите превозни средства.

Karsan отдава голямо значение и на сътрудничеството между университетите и индустрията и ще увеличи своите разработки и дейности с под-индустриалните фирми и другите изследователски и развойни центрове за получаване на продукти с по висока добавена стойност. Karsan има за цел и да осъществи принос в развитието на нови технологии в под-индустриалните компании с които работи съвместно и с тази цел ще подкрепя технологичното им развитие.