Karsan preraďuje v exporte na vyššiu rýchlosť | Karsan
KARSAN

Ako vám môžeme pomôcť?

KARSAN PRERAĎUJE V EXPORTE NA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ

23 apríl 2018


Karsan, ponúkajúci moderné riešenia mestám pomocou systémov verejnej dopravy preradil v exporte na vyššiu rýchlosť. Vysvetľujúc, že tento rok plánuje firma najviac narásť na zahraničných trhoch uviedol asistent generálneho riaditeľa obchodných záležitostí Muzaffer Arpacıoğlu nasledovné: „Tento rok zvýšime podiel exportu zo 45% na 65%. Náš cieľ na tureckom trhu je podobný minuloročnému cieľu. Plánujeme predať okolo 1 200 kusov Jest a 250 až 300 kusov Atak autobusov.“ Pán Arpacıoğlu zdôraznil pokrok v oblasti elektrických vozidiel a uviedol, že po uvedení Jest Electric plánuje spoločnosť uviesť na trh aj elektrickú verziu 8,1 m dlhého autobusu Atak, ktorý sa bude vyrábať vo výrobnom závode spoločnosti v Burse.
 

Karsan ponúkajúci moderné riešenia hromadnej dopravy a úžitkových vozidiel pre potreby mobility dnešnej doby prostredníctvom dvoch výrobných závodov v Burse preraďuje v exporte na vyššiu rýchlosť. Muzaffer Arpacıoğlu, asistent generálneho riaditeľa pre obchodné záležitosti zdôraznil, že v oblasti exportu zaznamenali najväčší pokrok a dodal: „V rokoch 2016 a 2017 sme strojnásobili objem exportu.  Navyše sme vyviezli takmer 160 autobusov značky BredaMenarinibus. Predali sme 1 200 Jest autobusov v Turecku a 60-70 kusov Jest do zahraničia. Čo sa týka modelu Atak, v Turecku sme predali 200 autobusov a na zahraničných trhoch 70. Navyše sme predali 30 autobusov Star.
 

Cieľ pre Turecko: 1500 vozidiel

Zdôrazňujúc plán zvýšiť tento rok podiel exportu z celkového predaja na 65% z aktuálnych 45%, pán Arpacıoğlu spomenul aj ciele spoločnosti na domácom trhu. Uviedol: „Náš cieľ na tureckom trhu je podobný minuloročnému cieľu. Plánujeme predať okolo 1 200 kusov Jest a 250 až 300 kusov Atak autobusov. Star je veľmi špecifické vozidlo. Našim cieľom je zvýšiť predaj modelu Star na zahraničných trhoch.“
 

Export mieri do západnej Európy

Poukazujúc na významnú pozíciu susedských krajín v oblasti zahraničných trhov pán Arpacıoğlu poznamenal nasledovné: „Rumunsko pre nás predstavuje dôležitý trh. Máme tam podstatné množstvo autobusov Jest a Atak. Ďalší trh, na ktorý sa zameriavame je Bulharsko. Na druhej strane našim hlavným cieľom ja západná Európa. Iba nedávno sme v Taliansku udelili distribútorskú licenciu. Vo Francúzsku očakávame rast. Počet našich zahraničných distribútorov minulý rok stúpol na 11. A tento rok toto číslo stúpne na 20. V iných krajinách neexistujú linky minibusov ako v tej našej. Cieľ Karsanu je priniesť systém hromadnej dopravy, ktorý je podobný linkám minibusov. Ďalším našim cieľom je zvýšiť zahraničný predaj modelu Atak, ktorý žiari vďaka svojej funkčnosti.“


Na pláne je elektrický Atak!

V súvislosti s projektami elektrických vozidiel prezradil pán Arpacıoğlu nasledovné: „Pokračujeme v zmluvnej výrobe pre našich strategických partnerov popri našej vlastnej značke. V spolupráci so spoločnosťou Bozankaya vyrábame elektrické autobusy v rámci zmluvnej výroby. Pre našu vlastnú značku vyrábame elektrickú verziu modelu Jest. Výroba elektrických autobusov Bozankaya pokračuje. Momentálne pokračuje výroba elektrických autobusov pre samosprávu mesta Elazığ. Navyše plánuje vyrobiť elektrickú verziu modelu Atak. Mohla by byť hotová budúci rok.“ Zdôrazňujúc potrebu podpory výroby elektrických vozidiel pán Arpacıoğlu dodal: „Od roku 2020 budú konvenčné vozidlá v niektorých mestách Európy zakázané. Prípravy na tento krok sú ukončené. Elektrické vozidlá boli zo začiatku trendovou záležitosťou, avšak momentálne sa celý trh uberá týmto smerom. Avšak nie je možné, aby boli zo dňa na deň všetky vozidlá elektrické. Predaj dieselových vozidiel bude pokračovať ešte roky. Podiel dieselových vozidiel na predaji bude 80% a podiel elektrických vozidiel 20%.“


„Náš plán výroby na prvých 6 mesiacov je plný“

Poukazujúc na skutočnosť, že cieľ na prvý kvartál spoločnosť dosiahla pán Arpacıoğlu povedal: „V prvých troch mesiacoch tohto roku sa nám podarilo dosiahnuť vytýčené ciele. Objednávky na autobusy zo zahraničia mierne presiahli náš rozpočet. Čo sa týka výroby, tak sa nachádzame v náročnom období. Náš plán výroby na prvých 6 mesiacov je už plný.    Momentálne prijímame objednávky na ďalších 6 mesiacov.“ Pán Arpacıoğlu taktiež spomenul, že v prvom štvrťroku minulého roku predali 50 autobusov Jest+ a toto číslo sa zvýši na 200 v rovnakom období roku 2018.