ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ

Πολιτική Ποιότητας

Σύμφωνα με το ιδρυτικό της όραμα, η Karsan έχει θέσει ως στόχο της την ικανοποίηση ακόμη και υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών, ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των προϊόντων και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας τους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Karsan έχει τεκμηριωθεί και πιστοποιηθεί πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO / TS 16949: 2002.

Η Karsan κατευθύνει την οργάνωσή της προς τους σαφώς διατυπωμένους όρους της αποστολής της και φροντίζει ώστε κάθε μέλος να συμβαδίζει με το όραμά της.

Eφαρμογή πολιτικής

Αποτελεσματική και οργανική επικοινωνία

Προσφέρει επιμορφωτικές ασκήσεις (training) βελτίωσης τεχνικών και συμπεριφορικών ικανοτήτων

Ο Karsan διαθέτει Ενσωματωμένη- Ποιότητα για την εξάλειψη της ροής κατά την παραγωγή ελαττωματικών ειδών και την επαγωγή αποτελεσματικότητας της παραγωγής.

Κάνε-το-σωστά την πρώτη φορά, τυποποιήσέ το  και επιβεβαίωσε τη συμμόρφωσή σου με τα πρότυπα.

Η Karsan στοχεύει να επιτύχει μια διαρκή ευτυχή ευημερία συνολικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες της

Μοιράζετε τους στόχους, προβλήματατισμούς και την πρόοδό της μέσω επικοινωνίας που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την εμπιστοσύνη

Εξασφαλίζει μια μακροχρόνια εταιρική σχέση

Η Karsan, σύμφωνα με τον στόχο της για συνεχή βελτίωση, λειτουργεί με δεδομένα και επιδιώκει να επιτύχει την αριστεία αυξάνοντας την παραγωγικότητά της στις διαδικασίες παραγωγής και υποστήριξης που παρέχει, στο επίπεδο του διεθνούς σημείου αναφοράς.

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για να δείτε σε μεγέθυνση τα πλήρη έγγραφα.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Πολιτική Περιβάλλοντος

Το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος που έχει κατασκευάσει η Karsan, διατηρεί υπό έλεγχο όλους τους παράγοντες παραγωγής και υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνει βελτιώνοντας με συνέπεια τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Στην Karsan απονεμήθηκε πιστοποιητικό στις 27 Ιανουαρίου του 2004 και Πιστοποιητικό ISO 14001 Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος από το Turkish Standards Institute (TSE-Τουρκικό Ινστιτούτο Προτύπων) στις 24 Φεβρουαρίου του 2004.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων της εταιρείας, εξοπλισμένες με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και όλες οι παράμετροι της διαδικασίας καταγράφονται και παρακολουθούνται. Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο περιβάλλοντος εκτελεί την ανάλυση και τον έλεγχο των λυμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα απόρριψης.

Οι εγκαταστάσεις καμινάδων αποτέφρωσης αερίων, οι οποίες δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα εκπομπών για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις πηγές ρύπανσης, αποτρέπει τη απελευθέρωση των ρύπων στο περιβάλλον. Η ενέργεια που παράγεται μέσω της αποτέφρωσης διοχετεύεται στη θέρμανση των λουτρών επεξεργασίας επιφανειών έτσι ώστε, εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διατηρείται επίσης η αποδοτική χρήση ενέργειας και φυσικών αερίων.

Η Karsan έχει επίσης δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογής και ελέγχου των επικίνδυνων αποβλήτων που είναι αποτέλεσμα εργασιών παραγωγής. Μεταφέροντας τη διαρροή νερού από τις περιοχές αποθήκευσης χημικών ουσιών και επικίνδυνων αποβλήτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος που δημιουργείται από το νερό που συσσωρεύεται υπογείως και στο έδαφος.

Συνεχίζοντας να δουλεύει για να μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων κατά τη διάρκεια της ζωής τους, η Karsan διατηρεί το ζήτημα του σεβασμού προς το περιβάλλον στην πρώτη γραμμή των δραστηριοτήτων της.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική μας

Η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος, μέσω συμμόρφωσης με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς, διατηρώντας το περιβαλλοντικό αντίκτυπο υπό έλεγχο, μειώνοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις, συνεχώς βελτιώνοντας την περιβαλλοντική μας επίδοση, αυξάνοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τού κοινού και επιτυγχάνοντας την «Επιχειρησιακή Αριστεία» σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες μας, για να παραδώσουμε ένα καθαρό περιβάλλον στις μελλοντικές γενιές.

Στην Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε αυτήν την πολιτική κάνοντας τα εξής:

 • Να εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις καθώς και οι απαιτήσεις του πελάτη σχετικά με το περιβάλλον ενώ θα στοχεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση,
 • Στο πλαίσιο των διαθέσιμων τεχνικών και οικονομικών επιλογών, να χρησιμοποιούμε τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες που είναι οι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον, μειώνοντας την χρήση πρώτων υλών και την προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους,
 • Να εξετάζουμε πάντοτε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών,
 • Να αναπτύσσουμε το σύστημά μας διαχείρισης του περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μας να βελτιώνονται συνεχώς,
 • Να ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων μας, των υπεργολάβων και της κοινότητας σχετικά με τις ευθύνες όλων μας προς το περιβάλλον και να εξασφαλίζουμε την συμμετοχής τους,
 • Να βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές και τους πελάτες ώστε να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί  για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας,
 • Να μειώνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγή, τις αποστολές, την αποθήκευση, τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες επεξεργασίας και συντήρησης και να δημιουργούμε
  εναλλακτικές λύσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης,
 • Να μειώνουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες ορίζονται στους κανονισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία των Υπαλλήλων και να δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ακεραιότητας.

Κάντε κλικ για να δείτε μεγαλύτερη έκδοση του εγγράφου.
 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Ασφάλεια Στην Εργασία πριν από ατύχημα

Αποδεχόμενοι ότι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της Karsan είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε όλα τα τμήματά της, στόχος μας είναι να επιτύχουμε την αριστεία στην παροχή προς τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και τους υπεργολάβους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που ενισχύεται με συνεχή βελτίωση.

Οι δραστηριότητες μέσω των οποίων η Karsan σχεδιάζει να εφαρμόσει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (İSG) είναι οι εξής:

 • Με την αξιολόγηση όλων των κινδύνων και λαμβάνοντας προστατευτικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων των πιθανών κινδύνων,
 • Με την εκπαίδευση των εργαζομένων για το İSG ώστε να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με αυτά τα θέματα,
 • Με την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματός μας διαχείρισης,
 • Με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
 • Με την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μεγαλύτερη έκδοση του εγγράφου.
 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

How can we help you?