KARSAN

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ HASANAGA/BURSA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ HASANAGA/BURSA


Συνολική επιφάνεια

200.132 m²
 


Στεγασμένη επιφάνεια

89.412 m²​​​​​

 


Χωρητικότητα

59.790 μονάδες/year
χρόνο σε 3 βάρδιες

 

 

Υπηρεσίες

Το εργοστάσιο Hasanağa διεκπεραιώνει την κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση και συγκόλληση των μεταλικών τμημάτων, καθώς και την κατασκευή εξαρτημάτων πλαισίων και πλήρων πλαισίων. Στη συνέχεια τα πλαίσια συναρμολογούνται, συμπληρώνοντας την κατασκευή του αμαξώματος του οχήματος.
 

Το πλαίσιο του σώματος περνά μετά από τις διαδικασίες: καθαρισμού επιφανείας στο εργαστήριο βαφής,  εφαρμογής ενός εποξειδικού υποστρώματος, καθώς και μιας τελευταίας επίστρωσης βαφής. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικά ακροφύσια για την επικάλυψη των εσωτερικών στοιχείων του προφίλ με κερί (με βάση το νερό) για την πρόληψη της διάβρωσης. Το βαμμένο πλαίσιο υποβάλλεται έπειτα σε τελικό έλεγχο σε μια γραμμή συναρμολόγησης που βασίζεται σε βασικές αρχές κατασκευής και η οποία έχει την ευέλικτη δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής οχημάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά καθώς και την ικανότητα δοκιμής όλων των προδιαγραφών.

Αφού περάσει αυτόν τον τελευταίο έλεγχο, το όχημα είναι έτοιμο για παράδοση στον πελάτη.
 

Η Μονάδα Συγκόλλησης κατασκευάζει τά πλαίσια για το KARSAN Jest, το KARSAN Atak, το KARSAN Star μαζί με το HYUNDAI H350. Χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους συγκόλλησης, κυρίως συγκόλλησης με ηλεκτρική αντίσταση, κάθε μοντέλο παράγεται με διαφορετικές συσκευές  συγκόλλησης, συνδέοντας πρεσσαρισμένες και διαμορφωμένες πλάκες στις ραφές. Η ακρίβεια των συσκευών, μερικές από τις οποίες είναι πνευματικές και οι περισσότερες χειροκίνητες, επιτυγχάνεται με περιοδικές μετρήσεις και συντήρηση. Το 100% των εργασιών συγκόλλησης στις γραμμές παραγωγής του HYUNDAI H350 πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα, ενώ η συνολική αυτοματοποίηση στη γραμμή παραγωγής H350 είναι στο 95%.
 

Οι παράμετροι της όλης διαδικασίας (συστήματα ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμεις, χρόνοι και νερό ψύξης) ελέγχονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα σχέδια ελέγχου.
 

Η επιτόπια συγκόλληση ελέγχεται οπτικά και δοκιμάζεται με τη μη-καταστρεπτική μέθοδο χρήσης σμίλης και σφυριού. Όταν γίνονται προσαρμογές στον εξοπλισμό παραγωγής, οι διάφορες ομάδες εξαρτημάτων καθώς και το αμάξωμα υποβάλλονται σε δοκιμές καταστροφής μέχρι κάποιες ορισμένες συχνότητες. Η γεωμετρική ακρίβεια των κατασκευασμένων σκελετών οχημάτων μετριέται με μία μετρητική συσκευή 3D στις συχνότητες που καθορίζονται στα σχέδια ποιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και του ποιοτικού ελέγχου του αμαξώματος του οχήματος, τα προϊόντα αποστέλλονται στο Τμήμα Βαφής.
 

Το αμάξωμα του οχήματος, το οποίο παραδίδεται από τη Μονάδα Συγκόλλησης στην Μονάδα Βαφής, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά, υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δύο βασικά στάδια: το λειτουργικό και το αισθητικό.
 

Λειτουργικές Διαδικασίες

Για την προστασία του αμαξώματος και των ανταλλακτικών από τη διάβρωση, όλα τα κομμάτια πρώτα βυθίζονται σε λουτρά φωσφορικών και καταφόρησης με τη βοήθεια πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων και στη συνέχεια ψήνονται στον κλίβανο. Στη συνέχεια, τα ανταλλακτικά συσκευάζονται και αποστέλλονται σε πρατήρια εξυπηρέτησης μετά-την-πώληση και το πλαίσιο μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις εργασιών στεγανοποίησης και πρώτων επιστρώσεων επικάλυψης. Το σφραγιστικό υλικό εφαρμόζεται στις ραφές των σημείων σύνδεσης των φύλλων μετάλλων και εμποδίζει την διήθηση νερού και τη διάβρωση στις ραφές. Οι επιφάνειες των κάτω εξωτερικών μερών του αμαξώματος των οχημάτων επικαλύπτονται με PVC για την προστασία του πλαισίου από προσκρούσεις με ανωμαλίες του οδοστρώματος και τη μείωση του τροχαίου θορύβου από το δρόμο. Τα εσωτερικά δάπεδα καλύπτονται με ηχομονωτικά φύλλα ασφάλτου και σκληρύνονται σε κλιβάνους.
 

Όλες οι εσωτερικές και ιδιαίτερα οι εξωτερικές επιφάνειες των οχημάτων καλύπτονται με αστάρι και ψήνονται για να είναι προστατευμένες από τις κρούσεις με πέτρες που μπορεί να χτυπήσουν το όχημα, να αυξήσουν την αντοχή στη σκουριά και να εξασφαλίσουν μια άψογη εμφάνιση στην εξωτερική τελική στρώση του χρώματος.
 

Αισθητικές διαδικασίες

Στον κλειστό χώρο της μονάδα βαφής εφαρμόζεται η τελική εξωτερική επίστρωση με χρώματα ελεγμένα και εγκεκριμένα από τον κύριο δικαιούχο. Έπειτα, αυτα αποστέλλονται στους φούρνους και κατόπιν στον σταθμό ελέγχου ποιότητας. Επιπλέον, η ποιότητα κατασκευής και η συμμόρφωση με τα πρότυπα των χρωμάτων του κύριου δικαιούχου ελέγχονται και παρακολουθούνται από χειριστές ποιοτικού ελέγχου και τεχνικούς εργαστηρίων βαφών στο τέλος της γραμμής παραγωγής. Τα οχήματα που ολοκληρώνουν τη διαδικασία βαφής και περνούν τον ποιοτικό έλεγχο κατευθύνονται σε έναν χώρο αποθήκευσης βαμμένων οχημάτων, για να αποσταλούν από εκεί στη Μονάδα Παραγωγής της Συναρμολόγησης.
 

Τα μοντέλα Karsan Jest, Karsan Star, Karsan ATAK και Hyundai H350 συναρμολογούνται στο εργοστάσιο Hasanaga της Karsan.
 

Τά βαμμένα αμαξώματα των οχημάτων που έρχονται από το εργαστήριο βαφής παραδίδονται στο συνεργείο συναρμολόγησης, όπου τοποθετούνται και σφίγγονται οι βίδες, πραγματοποιούνται εφαρμογές πλήρωσης υγρών και αερίων και ολοκληρώνονται η επικόλληση και άλλες μη-αυτοματοποιημένες εργασίες ώστε το όχημα να πάρει την τελική του μορφή.
 

Διάφοροι τύποι εξοπλισμού χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Για την άψογη εφαρμογή και σύσφιξη των βιδών και την ασφάλεια του εξοπλισμού, τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με συσκευές ελέγχου αυτο-μέτρησης, οι οποίες πραγματοποιούν καθημερινές μετρήσεις και υπολογισμούς, καθώς και αναλύσεις λειτουργικής επάρκειας που πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο. Εκτός αυτών, παρακολουθούνται όλες οι παράμετροι της διαδικασίας (τιμές ροπής, πίεση αέρα, τιμές κενού, θερμοκρασίες, διαστάσεις, κλπ.), ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα σχέδια ελέγχου. Όλα τα σημεία ασφαλείας ελέγχονται, καταγράφονται, επισημαίνονται σε αναφορές και παρακολουθούνται. Αυτά τα σημεία ελέγχονται οπτικά από χειριστές ποιότητας και με την χρήση δοκιμαστικών μεθόδων με σφυρι και διάφορους μετατροπείς.
 

Στη συνέχεια, τα οχήματα αποστέλλονται στη Μονάδα Ποιότητας, ώστε να εξεταστούν όλες οι λειτουργίες και να διασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής θα παραλάβει ένα άψογο προϊόν.
 

Όλες οι λειτουργικές και οπτικές απαιτήσεις ελέγχονται για συμμόρφωση με τα σχέδια ποιότητας και σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στην πολιτική ποιότητας της εταιρείας.
 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας:
 

  • Διακόπτεται η είσοδος κάθε ελαττωματικού προϊόντος στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Η κάθε επόμενη διαδικασία θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.
  • Όλα τα εξαρτήματα, τα κομμάτια και τα υλικά είναι σε εγγύηση - από την απόκτηση τους από τις βιομηχανίες εφοδιασμού μέχρι την παράδοση στον τελικό πελάτη.
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στη Μονάδα Συναρμολόγησης της Παραγωγής, η Μονάδα Τελικού Ελέγχου αναλαμβάνει το όχημα. Εδώ ελέγχεται το όχημα για να βεβαιωθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν εκτελεστεί με ακρίβεια σύμφωνα με τους παγκοσμίως αποδεκτούς δείκτες και στη συνέχεια τίθενται υπό εγγύηση ποιότητας. Όλα τα οχήματα υποβάλλονται σε δοκιμή οδήγησης 2,8 χιλιομέτρων σε διαδρομή ειδικά σχεδιασμένη για το εργοστάσιο. Αυτός ο στίβος δοκιμών είναι μια προσομοίωση των διαφόρων οδικών συνθηκών. Κάθε όχημα που λαμβάνεται από τη γραμμή παραγωγής περνάει από ειδικά είδη οδικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών πέδησης, σηράγγων ανέμου, ανώμαλων δρόμων, σκαλοπατιών, δρόμων με πέτρες / βράχους και τα συναφή.
     
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ OSB στην BURSA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ OSB ΣΤΗΝ BURSA


Συνολική επιφάνεια

29.319 m²

 


​​​​​Στεγασμένη επιφάνεια

20.120 m²

 

 

Υπηρεσίες

Η καμπίνες και οι πλατφόρμες των τρακτερ κατασκευάζονται στην OSB, η οποία έχει την δυνατότητα παραγωγής 10.000 μονάδων/έτος.
 

Τα αμαξώματα λεωφορείων των 12 μέτρων κατασκευάζονται στο εργοστάσιο OSB ως μέρος μιας συνεχιζόμενης συμφωνίας με την Bozankaya ve IIA. Το εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής 2200 μονάδων / έτος.
 

Η μονάδα OSB παρέχει υπηρεσίες καταφόρησης τόσο στην Karsan όσο και ως βιομηχανική υπηρεσία σε εξωτερικούς πελάτες. Η εγκατάσταση καταφόρησης έχει χωρητικότητα επίστρωσης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων / έτος.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΦΟΡΗΣΗΣ

Συνολική Διάρκεια Διαδικασίας (Συμπεριλαμβανομένου του ψησίματος):

2-2,5 hours

Ικανότητα φόρτωσης:

Max.1250 kg.

Ηλεκτρο-αποκοπτώμενο πάχος επίστρωσης:

0-50 microns

Μέγιστες διαστάσεις (mm):

2400(E) X 6000(B) X 2200(Y)

Τύπος φωσφορικού:

Tri-cation Zinc Phospate

Τύπος καταφόρησης:

6.generasyon (unleaded) epoxy based